Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 120 anställda och 200 registrerade doktorander, omsättningen är på 135 miljoner. IKV har en stark forskningsverksamhet. Forskningen bedrivs i forskargrupper huvudsakligen organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter. IKV ledigförklarar nu en doktorandplats i medicinsk bildbehandling vid enheten för Radiologi.

Enheten för Radiologi bedriver forskning för utveckling och användning av bildgivande och funktionella diagnostiska metoder. Dessa metoder används både i kliniska studier på patienter och i epidemiologiska studier på frivilliga., Enheten för Radiologi, arbetar bland annat med utveckling av metoder och algoritmer för analys av helkropps PET/MR bilddata. Vi har utvecklat ett bildanalyskoncept, Imiomics, som tar hand om all bildinformation och gör det möjligt att jämföra liknande bildelement mellan individer och även i samma individ över tid från hela kroppen. Statistiska analyser av olika bildegenskaper kan göras och i dessa analyser kan även andra kliniska och molekylära data integreras

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Genom uppföljningsstudier hoppas vi kunna se vad den sammanlagda informationen av PET/MR och annan information från vävnader och blod har för betydelse för uppkomsten av diabetes och kardiovaskulära sjukdomar och dess följder. Metoderna som utarbetats för att generera, ta hand om och analysera all tillgänglig information kommer att ge ny kunskap på individ- och vävnadsnivå som annars ej skulle var möjlig att erhålla. Resultaten kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap om förebyggande åtgärder, prognos, behandling och hur man skall utvärdera behandlingsresultat inom sjukdomsprocessen fetma-diabetes-åderförkalkning-infarkt. Den kunskapen behövs för att välja bland den idag ökande arsenalen av läkemedel, och annan behandling, som anpassas till varje individ och inte som tidigare till varje sjukdomsgrupp. Den sökande kommer att arbeta med att använda Imiomicsverktyget för att integrera PET/MR data och annan annan information från vävnader och blod.

Kvalifikationskrav:

Den sökande bör ha en medicinsk bakgrund t.ex. läkarkandidat, läkarexamen, biomedicinare. Det är en fördel  om den sökande har erfarenhet av medicinsk bildbehandling, bildregistrering, 3D-visualisering, programmering och matematik är.

Ansökningsförfarande:

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av forskning och/eller arbete inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings-bestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor: Anställningen som doktorand omfattar vanligen fyra år, högst fem år och kan då omfatta institutionstjänstgöring på högst 20 % samt kursstudier. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, tidsbegränsad anställning 4 eller högst 5 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Upplysningar om doktorandplatsen lämnas främst av Professor Håkan Ahlström, hakan.ahlstrom@akademiska.se, 0708942866 eller Joel Kullberg, joel.kullberg@radiol.uu.se, 0739779386

För anställningsfrågor kontakta Personalsamordnare Karin Johansson, e-post: karin.johansson@surgsci.uu.se eller Higran Saghir higran.saghir@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15:e juni  2018, UFV-PA 2018/1672.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1672
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Tillbaka till lediga jobb