Uppsala Universitet, Matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik.

Tidsbegränsade anställningar under perioden 2018-08-13 - 2019-08-12.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Anställningarna avser i huvudsak undervisning på grundnivå i matematik. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i matematik eller matematisk statistik och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-13.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-08-12.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Inger Sigstam tel 018-4713223, e-post inger. sigstam@math.uu.se eller prefekt Erik Ekström, tel 018-4713834, e-post erik.ekstrom@math.uu. se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2018, UFV-PA 2018/1038.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1038
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-26
Sista ansökningsdag 2018-04-27

Tillbaka till lediga jobb