Uppsala University, Department of Engineering Sciences

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid Avdelningen för signaler och system, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet. Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde 2018-05-01 eller snarast därefter.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom signal- och informationsbehandling och reglering över trådlösa nätverk, speciellt med tonvikt på (i) teoretisk analys rörande motståndskraftig nätverksbaserad estimering och reglering under påverkan av olika former av nätverksattacker, till exempel avlyssning, servicevägran (denial-of-service) och datapåverkan, (ii) algoritmer baserade på spelteori för strategisk systemdesign, och (iii) integration av energiskördande sensornätverk för estimering och reglering med tillämpning inom exempelvis trådlös reglering.

Relevanta områden är också distribuerade och decentraliserade estimerings- och regleralgoritmer, till exempel med fokus på trådlösa reglerapplikationer.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Viss medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning till en omfattning om högst 20% kan komma att ingå.

Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab och helst också i LabWIEW.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, kommunikationsteori/system eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom trådlösa nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området signalbehandling, reglerteknik, eller trådlös kommunikation. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter med inriktning mot stokastiska system, optimeringsteori, spelteori och/eller stokastisk reglering, samt dokumenterad forskningserfarenhet inom signal- och informationsbehandling/reglering för eller via trådlösa sensornätverk.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-05-01 eller snarast därefter.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under två år.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Subhrakanti Dey (subhrakanti.dey@angstrom.uu.se) eller Professor Anders Ahlén, (anders.ahlen@angstrom.uu.se). Information om avdelningen för signaler och system, finns på www.signal.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj, 2018, UFV-PA 2018/855.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-01 eller snarast därefter
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/855
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-15
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb