Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

Anställningen är placerad vid programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Sverige ligger i en klimatzon där man generellt kan förvänta sig förekomst av snö och is under delar av året. Det är därför inte oväntat att nedisning förkommer vintertid och drabbar olika typer av infrastruktur, t.ex. vindkraftverk. Detta medför problem med driften som yttrar sig som reducerad elproduktion och ökad belastning på vindkraftverken.

Ett övergripande mål för projektet är att förfina den meteorologiska metodiken för beräkning av nedisning och produktionsförluster. I projektet ska metoder utvecklas som gör det möjligt att bedöma och kvantifiera osäkerheterna i nedisberäkningarna med utgångspunkt från de ingående processerna. Det kommer att undersökas hur lokala effekter, bland annat snöegenskaper och fysiografi, påverkar isrelaterade produktionsförluster. Dessa effekter ska inkluderas i en ensemble-baserad prognos. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SMHI och doktorandarbetet kommer att ske intimt tillsammans med forskare både vid Uppsala universitet och SMHI.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot meteorologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen tillsammans kan även beaktas. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana. Tidigare erfarenhet av programmering, numeriska metoder är meriterande, liksom erfarenhet om experimentella metoder.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, kontaktdetaljer till referenspersoner och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-05-01, tidsbegränsad anställning i fyra år t.o.m. 2022-04-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Anna Rutgersson, (tel. 018-471 25 23, e-post Anna.Rutgersson@met.uu.se), Johan Arnqvist, (e-post johan.arnqvist@geo.uu.se) eller Heiner Körnich, (e-post heiner.kornich@smhi.se).

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2018, UFV-PA 2018/761.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180501 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/761
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-04-15

Tillbaka till lediga jobb