Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Avdelningen för Mikrosystemteknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet. 

Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde under våren 2018.

Forskargrupp: Maria Tenjes forskningsgrupp är en del av avdelningen för Mikrosystemteknik (MST) vid Institutionen för teknikvetenskaper och en av våra forskningsinriktningar är organs-on-chip.

Ytterligare information om forskargruppen finns att tillgå på websidan: www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/embla

Forskningsprojekt: Vår tvärvetenskapliga forskning syftar till att utveckla modeller av olika biologiska barriärer, där fokus främst ligger på en modell av blod-hjärnbarriären. Forskningen har som mål att kunna odla ett flertal olika celler tillsammans i en kontrollerad och naturtrogen miljö. De flesta av våra projekt har ett tydligt tekniskt fokus och din roll blir att bidra med expertis inom cellodling och biologisk karakterisering av de organs-on-chip system som forskas fram inom gruppen.

Arbetsuppgifter: Vi vill stärka forskargruppens kompetens inom cellodling på chip och vi söker en postdoktor med stark drivkraft och motivation till att använda våra utvecklade organs-on-chip system för biologiska studier. Du förväntas bidra till forskning inom organs-on-chip med speciellt fokus på att utvärdera och optimera protokoll för cellodling i 3D matriser samt att studera de biologiska effekterna på barriärmodellerna vid systematiska variationer i cellodlingsmiljön.

Forskningen ställer stora krav på din kreativitet, analytiska förmåga, praktiska skicklighet gällande odling, karakterisering och utvärdering av den cellulärar responsen i våra olika organs-on-chip system. Utöver forskning inom detta projekt, ingår även handledning av studenter samt kommunikation av forskningsresultat som viktiga moment i anställningen.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vi söker en kandidat med doktorsexamen i biologi, bioteknik, biomedicinsk teknik, medicin eller motsvarande utbildning i angränsande område där en större del av ditt doktorandprojekt var fokuserat på ett av följande områden:

   1) odling och karakterisering av blod-hjärn-barriärspecifika celler eller

   2) mikrofluidala lösningar för biomedicinska tillämpningar

Kunskap inom genotyp- och fenotypkarakterisering av celler, erfarenhet av studier och vana att bedöma celltillväxt av blod-hjärn-barriär specifika celler (cellinjer och/eller primära) såsom endotelceller och astrocyter, samt god förmåga att tillämpa olika mikroskopitekniker för att studera celler är meriterande. Det är önskvärt att kandidaten kan visa på dokumenterad vana att hantera mikrofluidala system inkluderande chip-to-world interface och felsökning, on-chip cellodling, experimentell design, mikroskopitekniker för biologiska analyser samt gjutning av PDMS.

Nyfikenhet på teknikutveckling och intresse av mikrofluidikens möjligheter att effektivisera biologisk och medicinsk forskning är krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du bör vara självgående, ha uppnått vetenskaplig mognad och besitta en stark inre motivation för att sätta höga mål och nå framgång i din forskning. Du är inte rädd för att lära nya tekniker och metoder från dina kollegor, med vilka du också fritt delar dina egna nya insikter. Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska krävs för tjänsten liksom god förmåga att kommunicera både i skrift och tal.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst.
2) CV (max. 2 sidor)
3) Din publikationslista
4) En kopia av din doktorsexamen och dina kursbetyg
5) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Våren 2018.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se) och Dr. Susan Peacock(susan.peacock@angstrom.uu.se). Information om avdelningen för Mikrosystemteknik finns att tillgå på www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/.

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2018, UFV-PA 2018/672.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/672
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-04-08

Tillbaka till lediga jobb