Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution som hör till Medicinska fakulteten. Vid institutionen finns idag ca 400 medarbetare. Verksamheten är fördelad på 13 arbets- och forskargrupper med huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskning och utbildning, där bl. a. läkarprogram samt sjuksköterskeprogram ingår. Sjuksköterskeprogrammet har också studentgrupper på campus Gotland.

Primärvården i Region Uppsala befinner sig i en expansiv fas och inrättande av ett Akademiskt primvårdscentrum pågår. Inom ramen för detta arbete planeras det att inrättas ett antal akademiska vårdcentraler. Ett ökat samarbete mellan Universitetet och primärvården ligger inom ramen för denna utveckling inom Region Uppsala.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår egen forskning inom ämnesområdet allmänmedicin, att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet vid universitet, handledning och undervisning (på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå) samt klinisk tjänstgöring. Uppdrag av administrativ art, liksom ledaruppdrag, kan förekomma. I den kliniska tjänstgöringen ingår att arbeta som distriktsläkare vid vårdcentral. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma eller ersätta detta efter överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Kvalifikationskrav 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Specialistkompetens i allmänmedicin.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Den som erbjuds anställningen kommer att erbjudas anställning förenad med befattning som distriktsläkare inom primärvården, Region Uppsala.  

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom allmänmedicin.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8. 

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:
Meritportföljer. Regler och riktlinjer
Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas alternativt.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekt Karin Nordin, tel 018-471 34 87 , 070-6769634 eller e-post: karin.nordin@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2018, UFV-PA 2017/4592.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter ök
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4592
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-02-14
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb