Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Arbetet kommer att utföras inom gruppen för Computational Materials Chemistry (CMC) samt i nära samarbete med experimentell verksamhet inom Ångström Advanced Battery Center (ÅABC), som båda ingår i strukturkemiprogrammet vid institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala Universitet.

Doktorandprojektet fokuserar på multiskalig modellering av jontransport och gränssnittsfenomen i Li-metallpolymerbatterier och är en del av RIDERS, som är ett doktorandnätverk finansierat av Marie Skłodowska-Curie med målet att utbilda 10 doktorander (DCs). RIDERS forsknings- och utbildningsprogram bygger på den tvärvetenskapliga expertisen hos 10 internationellt erkända akademiska partners och åtta industripartners (inklusive tre små och medelstora företag) från sju europeiska länder. Besök gärna RIDERS hemsida för mer information.

Arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad och ambitiös student för teoretiska studier av jontransport i fasta elektrolytmaterial. Huvudfokus är att utveckla och tillämpa multiskalig modelleringsmetodik för att kunna studera viktiga processer och elektrokemiska utmaningar för Li-metallpolymerbatterier. Detta innebär modellering av ytkemiska och bulkprocesser för Li-metallbatterier baserat på DFT, semi-empiriska metoder, MD-simuleringar och FEM-cellsmodellering. Besök D03 projektets hemsida för mer information.

Doktoranders huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, som inkluderar aktivt deltagande i forskningsprojekt och samt doktorandkurser. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra åtaganden (högst 20%). Det kan komma att förekomma både kortare och längre tjänsteresor.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

 • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material

 • bekantskap med beräkningskemiska metoder

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Särskilda behörighetskrav för doktorander finansierade av Marie Sklodowska-Curie-programmet:

 • Den sökande som rekryteras får inte redan inneha en doktorsexamen vid rekryteringsdatumet. Forskare som framgångsrikt har försvarat sin doktorsavhandling men ännu inte formellt tilldelats doktorsexamen kommer heller inte anses vara behöriga.
 • Sökande får inte ha bott eller arbetat i det land där de rekryteras i mer än 12 månader under de senaste tre åren. Detta inkluderar inte värnplikt, semester eller tid som tillbringats som en del av en ansökan om flyktingstatus. För flyktingar enligt Genèvekonventionen (1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll) kommer flyktingförfarandet (det vill säga innan flyktingstatus beviljas) inte räknas som “period av vistelse/aktivitet i mottagarlandet”.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En bakgrund inom fysik och/eller kemi med specialisering in materialvetenskap är önskvärt. Erfarenhet av elektrokemi och batterier är av värde, liksom en omfattande erfarenhet av olika modelleringstekniker

Om anställningen
RIDERS rekryteringsprocess kommer att vara öppen, transparent, opartisk och rättvis i enlighet med bestämmelserna i European Charter for Researchers och Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, och se till att det inte finns någon intressekonflikt i eller som uppstår från rekryteringen. Urvalet av sökande kommer att baseras på deras vetenskapliga färdigheter och relevansen av deras forskningserfarenhet och akademiska bakgrund, möjligheten att tillgodogöra sig forskarutbildningen och en rättvis könsrepresentation, enligt följande noteringskriterier: akademisk bakgrund, vetenskaplig bakgrund, personliga färdigheter och mobilitet

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01. Placeringsort: Uppsala

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Amber Mace (amber.mace@kemi.uu.se) och Daniel Brandell (daniel.brandell@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2024, UFV-PA 2024/1447.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1447
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb