Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Vill du doktorera inom materialkemi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Vi söker en doktorand inom forskningsprogrammet för oorganisk kemi. Forskningen fokuserar på hur materialegenskaper påverkas av kemisk sammansättning och kristallstruktur. Vi studerar till exempel hur den kemiska sammansättningen påverkar de magnetiska egenskaperna. Ett viktigt område är nya legeringar för additiv tillverkning. Projektet kommer att genomföras i professor Martin Sahlbergs grupp vid institutionen för kemi-Ångström. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Malmö universitet och MAX IV. Syntes med högtemperaturmetoder såsom additiv tillverkning, ljusbågsugn, induktionsugn och eventuellt fastgasmetoder kommer också att användas. Karakterisering kommer främst att utföras med hjälp av diffraktionsmetoder som enkristallröntgendiffraktion, neutrondiffraktion och in situ-mätningar med synkrotronstrålning.

Vi erbjuder dig:

Institutionen för kemi – Ångström strävar och arbetar kontinuerligt för att säkerställa en positiv arbetsmiljö och att alla medarbetare har samma möjligheter att göra karriär inom akademi och universitet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta i gränsområdet mellan kemi, fysik och materialvetenskap; Mer specifikt med additiv tillverkning och karakterisering av nya legeringar utan sällsynta jordartsmetaller för applicering som permanentmagneter.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utföra forskning inom det ovan beskrivna ämnet. Detta inkluderar utveckling av additiv tillverkning av legeringar och undersökning av deras struktur-egenskapsrelationer. Pulverbäddsfusionsmetoder (PBF-LB/SLM) kommer att användas i projektet. Karakterisering med olika synkrotronmetoder kombinerat med t.ex. APT, EBSD, elektronmikroskopi, mekanisk provning, röntgen- och neutrondiffraktion och avbildning, provberedning med FIB.

I doktorandens arbetsuppgifter ingår utveckling av avancerade karakteriseringsmetoder i samarbete med andra forskare (både nationellt och internationellt) och internationell erfarenhet från samarbetsprojekt värderas.

I arbetsuppgifterna ingår även:

 • Deltagande i internationella konferenser
 • Experiment vid internationell forskningsinfrastruktur
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
 • Potentiell undervisning, max upp till 20%

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Sökande ska vara mycket motiverad och intresserad av forskning inom kemi och fysik samt forskning om additiv tillverkning och magnetiska material. Lämplig sökande har en masterexamen i materialkemi, materialvetenskap eller liknande. För att lyckas med det föreslagna projektet bör den sökande ha god kunskap om metallurgi, diffraktionsmetoder (röntgen och/eller neutronbaserade) samt allmän kunskap om materialkarakterisering. Praktisk erfarenhet av additiv tillverkning och kunskap om andra tekniker för syntes och analys, samt erfarenhet av provberedning med fokuserad jonstråle (Focused ion beam, FIB) krävs. Dokumenterade kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs. Den sökande ska vilja arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, och bör ha den sociala kompetensen att arbeta både i team och självständigt.

Hänsyn kommer också att tas till ambition och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande
Det är fördelaktigt men inte obligatoriskt att ha:

 • Kunskaper i programmering i Python
 • Erfarenhet av LaTeX

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 to 2023-10-31.

Senast vid anställningens start (2024-03-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel materialkemi, materialvetenskap eller annan inriktning som vi bedömer som likvärdig. Om du inte har en masterexamen men har avlagt 240 hp, varav minst 60 hp är kurser på avancerad nivå, ska 15 hp på avancerad nivå vara ett självständigt projekt

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Placeringsort är Uppsala. Startdatum 2024-03-01. Lön enligt kollektivavtal för doktorander. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Ansökningsförfarande:

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Martin Sahlberg, martin.sahlberg@kemi.uu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

För frågor om arbetsvillkor och universitetet, vänligen kontakta: Martina Hasselgren, martina.hasselgren@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023, UFV-PA 2023/3149.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3149
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb