Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida

En doktorandtjänst finns tillgänglig på matematiska institutionen för att arbeta med universitetslektor Michele Del Zotto med symmetrier i kvantfältsteorier. Doktorandtjänsten är samfinansierad av Simons Collaboration on Global Categorical Symmetries och ERC StG 851931, The Memory of Solitons.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I sådant fall omfattar anställningen längst fem år. Doktoranden kommer att arbeta med frågor relaterade till generaliseringar av symmetrier i kvantfältsteorier under handledning av Michele Del Zotto.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom matematik eller teoretisk fysik, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kunskap i svenska är inget krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av generaliserade globala symmetrier av kvantfält är meriterande.

Ansökningsförfarande
En fullständig ansökan bör innehålla

 • en kort och koncis (max 1 sida) beskrivning av forskningsintressen, tidigare erfarenheter och framtida förväntningar,
 • Curriculum Vitae,
 • kopior av examensbevis och betygsbevis,
 • kopia av magisteravhandling (eller en preliminär översikt därav), och
 • kontaktuppgifter för upp till tre referenser. Vi vill inte ha några rekommendationsbrev

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Michele Del Zotto, tel. 018-471 3192, e-post: michele.delzotto@math.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2023, UFV-PA 2023/2308.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2308
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-07
Sista ansökningsdag 2023-06-28

Tillbaka till lediga jobb