Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att vara inriktat på flera sätt att förbättra möjligheten att undersöka molekylära förhållanden vid medicinsk forskning och praktik, såsom de följande: 

Effektivare sätt att samla in patientprover är angelägna för att möta förbättrade och allt billigare metoder att undersöka molekylsammansättningen i sådana prover. En teknik att insamla torkade blodprover kommer att utvecklas och karaktäriseras med avseende på vilka analyser proverna tillåter.

Det finns också behov att ytterligare skärpa molekylära analyser, och en metod att infånga målsekvenser i cirkulära DNA strängar skall utvecklas som öppnar för högspecifika, multiplexa DNA/RNA analyser.

Trots nyliga framgångar vid utvecklingen av proteinanalyser med proximitetsmetodik så föreligger fortfarande stora behov att ytterligare förbättra t ex molekylär känslighet vid kliniska analyser och vid point of care, vilket blir andra viktiga aspekter av doktorandprojektet. 

Doktoranden ska bedriva eget laborativt arbete, planera, genomföra och utvärdera experiment. Övriga arbetsuppgifter inkluderar att skriva forskningsartiklar och publicera dem i vetenskapliga tidskrifter samt att presentera sin forskning vid relevanta internationella konferenser.

Mer information om forskargruppen finns här, här

Kvalifikationskrav
Den sökande skall uppfylla följande krav:

  • Examen i molekylärbiologi, biomedicin eller liknande ämnen. Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Den sökande behöver behärska talad och skriven svenska och engelska för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
  • Det är angeläget med tidigare erfarenhet av metodutveckling av molekylära verktyg för detektion av nukleinsyror och proteiner avsedda för diagnostik eller forskningsändamål.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt/meriterande att kandidaten har tidigare erfarenhet av metodutveckling av molekylära verktyg för detektion av nukleinsyror och proteiner avsedda för diagnostik eller forskningsändamål.

Erfarenhet av följande molekylära tekniker är särskilt värdefulla: in situ proximity ligation assay (isPLA), solid phase PLA (spPLA), proximity extension assay (PEA), design och erfarenhet av padlock probe-baserade tester, rolling circle amplification (RCA), revers transkription, PCR, qPCR, ELISA, gelelektrofores av proteiner och nukleinsyror, fluorscensmikroskopi samt cellodling.

Erfarenhet av att skapa digitala vetenskapliga illustrationer med hjälp av Adobe Photoshop, Illustrator, Blender eller motsvarande, och programmeringserfarenhet i Python är också av värde.

Personliga egenskaper som efterfrågas inkluderar: förmåga att planera experiment på ett strukturerat sätt och självständigt realisera dessa planer. Kunna sammanfatta och kritiskt analysera experimentella data och effektivt kommunicera resultaten med kollegor. Förmåga att felsöka och identifiera roten till problem och generera nya potentiella lösningar. Förmåga att samarbeta med kollegor är av stor vikt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulf Landegren 0708962604 ulf.landegren@igp.uu.se och av Masood Kamali-Moghaddam, 0707454366, masood.kamali@igp.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023, UFV-PA 2023/1998.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1998
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb