Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till beteendevetenskapliga, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Anställningen, som omfattar 80%, är tidsbegränsad 2023-07-01 – 2023-12-31.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I anställningen ingår undervisning på svenska och engelska i kyrkohistoria och missionshistoria. Även undervisning på ämnesövergripande kurser kan ingå. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid att den sökande har doktorsexamen i relevant ämne.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Beträffande pedagogisk skicklighet krävs erfarenhet av att undervisa inom fältet kyrkohistoria och missionshistoria samt erfarenhet av att ha arbetat med intersektionella perspektiv och särskilt frågor om genus. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och erfarenhet av handledning och examination. Hänsyn kommer också att tas till att den sökande har erfarenhet av och förmåga att undervisa i ämnet både på campus och IT-distans. Då studentgruppen ofta omfattar ett flertal lärarstuderande är lärarexamen eller motsvarande meriterande.

Övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att beaktas. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 80%. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Välkommen med din ansökan i VARBI senast 2023-06-05 märkt UFV-PA 2023/2053.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning_for_uu.pdf

 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2053
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb