Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.https://kemi.uu.se/angstrom

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektets primära fokus kommer vara att utveckla metoder för effektiv återvinning av elektrodmaterial från litium-jon batterier. Det huvudsakliga syftet med projektet att förstå detaljerna kring reaktionerna som sker vid återvinning av katodmaterial såsom LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC) och LiCoO2. Kunskaperna kommer att användas för att effektivisera återvinningsprocesser, t.ex. att minska mängden föroreningar i återvunnet material och sänka energiförbrukningen för återvinning. Projektet kommer att undersöka möjligheten att använda olika lösningsmedel och syror för urlakning av katodmaterial. Olika aspekter av sådana system kommer att studeras inklusive materialegenskaper, lakningsreaktioner samt hur de kan användas inom storskalig industrin. Målet med detta projekt är att öka kunskapen och förståelsen inom området och ta nästa steg i utvecklingen av gröna metoder för återvinning av material från litium-jon batterier.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning som en postdoktor. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Forskningen bedrivs vid Uppsala Universitet i nära samarbete med kollegor inom Ångström Advanced Battery Center. Projektet kommer även genomföras i nära samarbete med forskare vid KTH University. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom återvinning av litium-jon batterier. Specifikt omfattar detta att utveckla metoder som baseras på användning av olika lösningsmedel för att återvinna kobolt, nickel och koppar från katodmaterial som används i litium-jon batterier. En mängd olika analytiska tekniker inklusive infraröd spektroskopi, induktivt kopplad plasma-atomemissionsspektroskopi, röntgenfotoelektronspektroskopi, röntgendiffraktion, svepelektronmikroskop etc., kommer användas för karakterisering. En Postdoktor förväntas bedriva högkvalitativ forskning i syftet att publicera resultaten i journaler med hög inverkan, eller att kommunicera resultaten via konferenser.

Kvalifikationskrav
För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen vara avlagd inom kemi eller materialvetenskap. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Undantag kan förekomma om det finns särskilda skäl att examen var äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Erfarenhet inom återvinningsforskning, och erfarenhet av att arbete i laboratoriemiljö, samt kompetens inom användning av analytiska metoder är väsentligt.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

God samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet kommer också beaktas, samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, samt hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarhenhet av karakterisering av batterimaterial rekommenderas starkt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid/100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi (reza.younesi@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2023, UFV-PA 2023/2033

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2033
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb