Institutionen för fysik och astronomi

Doktorand i Energimaterialens fysik, batterier och dess gränsskikt

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för Röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. På denna avdelning finns forskningsprogrammet Energimaterialens Fysik med speciellt fokus på att utveckla material och deras ytor och gränsskikt för olika energitillämpningar, vilket är av intresse för ett hållbart samhälle. Vi är en mångfaldig och sammanhållen forskargrupp som delar det allmänna målet att utforska, kontrollera och utveckla mekanismer i komplexa materialsystem, såsom solceller, batterier, katalys och bränsleceller. Som doktorand arbetar du i forskningsprogrammet Energimaterialens fysik tillsammans med specialister på batterier. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten för denna doktorandtjänst kommer i huvudsak använda och utveckla mätmetoder för studier av batterier. Främst ligger fokus på att kombinera elektrokemisk impedansspektroskopi med fotoelektronspektroskopi, för att fördjupa kunskaperna kring gränsskiktens funktion. Användning av komplementära tekniker kommer även att ingå. En stor del av de experimentella data förväntas inhämtas på synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund samt vid andra internationella lab med liknande instrumentering. Kandidaten kommer att ingå i en forskargrupp som delar samma allmänna mål; att förstå funktionen hos nya och utmanande energimaterial. Kandidaten kommer ha en stark koppling till batteriforskningen vid Ångström Advanced Battery Center samt mot svensk industri inom batterifältet. Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

  • sammankoppla experimentella resultat från elektrokemisk impedansspektroskopi med fotoelektronspektroskopi för att utveckla en djupare förståelse för batteriernas funktionella gränsytor,
  • genomföra kompletterande experiment för fördjupad förståelse av batterimaterialens funktion,
  • presentera vetenskapliga resultat vid konferenser och workshops,
  • att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser och leda en del av de experimentella aktiviteterna.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

  • avlagt masterexamen* på avancerad nivå i ett relevant område (fysik, teknisk-fysik, fysikalisk kemi, materialkemi, materialvetenskap eller närliggande discipliner)
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
I bedömningen tas också hänsyn till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt den sökandes erfarenhet och potential för de framtida arbetsuppgifterna.

* Observera att det är möjligt att söka denna tjänst innan avlagd examen enligt ovan. Examen behöver vara avlagd innan anställningen påbörjas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Hahlin + 0730925100 + maria.hahlin@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023, UFV-PA 2023/1917.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1917
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb