Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

På institutionen finns forskargrupp Psykiatri som undersöker psykiatrins stora sjukdomsgrupper från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer.

Inom Psykiatrin finns gruppen ”Uppsala mood, brain and behaviour” som leds av docent Malin Gingnell och som studerar emotioner ur ett neurobiologiskt perspektiv. I arbetet utnyttjas experimentell psykologi i labbet, via internet och i kombination med olika hjärnavbildningstekniker (PET, MR, EEG) för att utforska känslor och dessas underliggande neurobiologi hos både friska personer och vid tillstånd som ångest och depression. Mer information om gruppen finns på https://www.medsci.uu.se/forskning/psykiatri/projekt/uppsala-mood-brain-and-behavior/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet 

Arbetsuppgifter
Som en del av det internationella forskningsprojektet RE-MEND (Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages) studerar vi interaktionen mellan de hormonella utmaningarna under puberteten och grundläggande psykologiska funktioner som närmande till obehagliga stimuli, rädsloinlärning, känsloreglering och risktagande. Denna del av projektet använder internetbaserade psykologiska bedömningar från storskaliga longitudinella kohorter och kombinerar dessa med biomedicinska data. Datainsamling sker både inom Sverige och i Bangladesh.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - avlagt examen på avancerad nivå inom i psykologi, medicin, biomedicin eller liknande områden.
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är forskningserfarenhet av psykologiska experiment och psykofysiologiska mätmetoder, god kompetens inom beräknings- och/eller statistisk bearbetning samt praktisk forskningserfarenhet, i synnerhet om detta inkluderar arbete med försökspersoner. Projektet kan formas för att passa kandidatens specifika bakgrund och erfarenhet. Personliga förmågor som självständighet, flexibilitet och uthållighet tillsammans med förmåga att samarbeta är av värde. Goda kunskaper i engelska är av största vikt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malin Gingnell 070-7544148, malin.gingnell@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2023, UFV-PA 2023/889.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01
Löneform fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/889
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb