Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. FREIA laboratoriet är en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument för naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet är nära kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg. FREIA har ca 30 anställda forskare, ingenjörer och doktorander. Läs mer på www.physics.uu.se och www.physics.uu.se/forskning/freia

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Om projektet
Idag är frielektronlaser för röntgenstrålning (XFEL) ett unikt vetenskapligt instrument som visar en upplösning på picometernivå i rymden och attosekundnivå i tiden för att studera laddningsöverföring i molekyler, strålningsskador i biomolekyler, elektrondynamik i kemiska bindningar och elektrontunnling under fotoemission. Extremt korta ljuspulser spelar en oumbärlig roll i utvecklingen av grundläggande vetenskap, eftersom de ger den nödvändiga tidsmässiga upplösningen för att sondera och kontrollera ultrasnabba processer i materia. Syftet med detta projekt är att driva den teoretiska och experimentella utvecklingen av XFEL ytterligare och utveckla nya attosekond-kapaciteter vid den europeiska XFEL. Projektet drar nytta av ett nära samarbete mellan acceleratorgrupperna vid Lunds och Uppsala universitet med FEL-utvecklingsgrupperna XFEL och DESY i Hamburg.

Doktorandens mål är tvådelat:

 • att delta i utformningen och konstruktionen av en attosekondundulatorlinje vid den europeiska XFEL;
 • att utveckla nya metoder för generering av avstämbara dubbla attosekundpulser i XFEL.

Doktoranden kommer att arbeta i ett team av erfarna forskare och vetenskaplig personal och kommer att förvärva värdefulla praktiska färdigheter inklusive att använda toppmoderna fs-lasrar, elektron- och fotondiagnostik, samt utveckling av nya attosekundljuskällor. Doktoranden kommer också att lära sig avancerade modeller för laser och elektroninteraktion. Därför letar vi efter en mycket motiverad person som har en utmärkt erfarenhet av studier och är intresserad av avancerade lasrar. 

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ägna större delen av tiden åt forskningsstudier, vilket innebär att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %). Tjänsten kommer att förlängas med den tid som ägnas åt undervisning för att möjliggöra fyra års forskarstudier på heltid.

Forskningsstudier kommer att omfatta:

 • Modellering av elektron-laserinteraktion
 • Modellering av attosekundspulsgenerering i XFEL
 • Delta i experiment om laser-elektroninteraktion vid Europeiska XFEL
 • Dokumentation av pågående arbete och presentation av väldokumenterade resultat
 • Skrivande av akademiska artiklar och tekniska rapporter 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, teknisk fysik eller motsvarande
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den framgångsrika kandidaten måste ha påvisat:

 • Gedigen förståelse för vågoptik och fysik av laddade partikelstrålar
 • Kunskaper om grundläggande laserfysik

Den framgångsrika kandidaten måste även:

 • Vara skicklig i högkvalitativt akademiskt skrivande
 • Kunna uttrycka sig på ett tydligt, strukturerat och enkelt sätt
 • Kunna göra tydliga och koncisa sammanfattningar av pågående arbete
 • Kunna dokumentera arbetsgången väl på ett sätt som är sökbart och lättbegripligt för andra gruppmedlemmar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande färdigheter inkluderar kunskaper i:

 • Programmering och dataanalys (t.ex. Python, Matlab)
 • Frielektronlaserfysik

Höga betyg från utbildningen på avancerad nivå är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Ansökan
Ansökan bör innehålla följande dokument i följande ordning:

 • ett brev varför kandidaten är intresserad och lämplig för den utlysta tjänsten (1-2 sidor)
 • ett CV (1 sida)
 • ett brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenheter (1-2 sidor)
 • kopior av examensbevis och betyg. Ange i procent medelbetyget för kandidat- och masterstudier.
 • en masteruppsats (eller ett utkast till detta)
 • ett urval av akademiskt skrivande på engelska. Detta kan vara ett utdrag ur en avhandling
 • kontaktuppgifter för två referenser
 • övriga handlingar som sökanden vill hänvisa till

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 juni eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Vitaliy Goryashko, vitaliy.goryashko@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2023, UFV-PA 2023/861.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230601
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/851
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb