Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik.  Vi ser fram emot din ansökan om ditt kommande arbete tillsammans med oss om nätanslutning av förnybara källor med fokus på kraftelektronik.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även lönetillägg vid anställning som doktorand vid institutionen.

Forskningsprojekt
Mängden förnybar energi som levererar elektricitet till elnätet ökar med anledning av energiomställningen och elektrifiering i samhället. En viktig skillnad mellan nätanslutning av traditionella energikällor som kärnkraft och vattenkraft, och förnybar energi, är att är att i de traditionella teknikerna kan generatorn synkroniseras direkt till elnätet. För intermittenta förnybara källor, t.ex. havsenergi, vindkraft, strömkraft och solkraft, behövs ett steg med kraftelektronik (omriktare) för att kunna leverera energi till elnätet. Nätanslutning med kraftelektronik medför att man inte drar nytta av en generators svängmassa för stabilisering av frekvensen i elnätet, vilket gör elnätet mer känsligt för skillnader i produktion och konsumtion och resulterar i oönskade frekvensfluktuationer. 

Utvecklingen av förnybar gjordes möjlig tack vare utvecklingen av halvledarmaterial, då kraftelektronik nu kunde användas för att omvandla energi och styra generatorer. Kisel är det vanligaste materialet, men både kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) är intressanta alternativ tack vare bättre prestanda.

Avdelningen för elektricitetslära har ett labb för forskning med kraftelektronik och flera experimentstationer med egendesignade omriktare. Målet med det här projektet är att designa, utveckla och testa omriktare för att koppla flera generatorer till elnätet. Omriktarna kommer anpassas till strömkraft som avdelningen har forskat på i över 20 år, och har en tillhörande experimentanläggning i Söderfors. Inom projektet finns tillgång till mjukvara för att simulera elsystem, tillgång till labb för att bygga omriktare och experimentstationen i Söderfors.

Förslag på frågor att undersöka inom projektet, beroende på vad den nya doktoranden är intresserad av:

 • Flerstegsomriktare
 • Nätanslutningstopologier
 • Filtertekniker
 • Kontroll och maximering av effektuttag av generator
 • Omriktare med SiC eller GaN

Arbetsuppgifter

 • Labbarbete vilket bl.a. omfattar konstruktion och förberedande av kraftelektronik.
 • Skriva forskningsartiklar och publicera i relevanta vetenskapliga journaler
 • Presentera forskningen på relevanta vetenskapliga internationella konferenser
 • I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning (t.ex. lektionsledare eller labbassistent) och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom elektroteknik, teknisk fysik, energisystem eller liknande område
 • Kunskaper i modelleringsverktyg såsom Matlab/Simulink/LT Spice eller liknande
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav
 • Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom att du visar självständighet, att du är mål- och resultatorienterad, har god samarbetsförmåga och är bra på muntlig kommunikation.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Labbvana med mät och kontrollsystem för kraftsystem med kraftelektronik
 • Labbvana med LabVIEW och cRIO
 • Simuleringar med elkraftsystem med Simulink eller liknande
 • Arbete inom kraftsystem eller kraftelektronik
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Forslund, johan.forslund@angstrom.uu.se, 070 79 26 532.

Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2023, UFV-PA 2023/780.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/780
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-04
Sista ansökningsdag 2023-05-01

Tillbaka till lediga jobb