Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet har under många år fokuserat på utveckling av material för biomedicinsk applikation som inkluderar kemiskt modifierade nukleinsyremediciner och nanomaterial för läkemedelsleverans. Projektet innefattar utveckling av nya kemiskt modifierade oligonukleotider och kombination med naturliga biopolymerer från den extracellulära matrisen. Målet är nya läkemedelsmolekyler som är stabila in vivo såväl som som främjar cellspecifik leverans. Forskningen är därför både grundläggande och tillämpad.

Särskild ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter
I detta projekt kommer kemiskt modifierade oligonukleotider att utformas för att utveckla RNA-interferens (RNAi)-läkemedel som kommer att möjliggöra en förbättring av enzymatisk stabilitet i blodplasma samt förbättra genljudsförmågan. De modifierade RNA-läkemedlen kommer att kombineras med skräddarsydda nanobärare som har glykosaminoglykanbaserade målsökande ligander. Ny formulering av nanobärare och mikroskopisk avbildning för att fastställa intracellulär trafficking kommer att vara projektets primära fokus. Kandidaten kommer att vara involverad i ett europeiskt samarbete som involverar industriella partners och kommer att bedriva originell tvärvetenskaplig forskning som involverar organisk kemi och cell- och molekylärbiologi. Arbetet inkluderar syntes av nya kemiskt modifierade oligonukleotider, RNA-tillförselsystem, utförande av biofysikaliska och biokemiska analyser och stabilitetsstudier genom radiomärkning av DNA/RNA, in vitro-gentystnadsstudier i humana cellmodeller och intracellulära transportstudier med mikroskopiska tekniker. Kandidaten förväntas också handleda examensarbeten och doktorander, aktivt söka extern forskningsfinansiering och ha ett nära samarbete med industriella partners i projektet.

Kvalifikationskrav
Den sökande ha doktorsexamen i organisk kemi eller närliggande områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. 

Kandidaten ska ha en bakgrund inom kolhydratkemi och nukleinsyrakemi, med praktisk erfarenhet av fastfas-oligonukleotidsyntes, rening och karakterisering av oligonukleotider. Vidare krävs lång erfarenhet av nukleinsyratillförsel, organisk kemi, biokonjugationskemi, reaktionsmekanism, biomaterialforskning, 1D och 2D NMR-analys, HPLC och elektrofores.

Industriell erfarenhet inom relevanta områden med kunskap om kommersiella applikationer, IPR och datahantering är ett grundläggande krav för tjänsten.

Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig kompetens.

Kvaliteten på det enskilda vetenskapliga arbetet fästs större vikt än vid antalet publikationer. God kommunikations- och skrivförmåga på engelska krävs.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till tidigare uppvisad god samarbetsförmåga, motivation, engagemang och självständighet, hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad tjänst i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oommen Varghese, +46 725036398, oommen.varghese@kemi.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2023, UFV-PA 2023/700.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/700
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb