Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner. Våra vetenskapliga fokusområden i urval: farmakoterapi • klinisk farmaci • farmakodynamik • farmakoepidemiologi • farmakokinetik • farmakometri • utveckling av biologiska läkemedel • galenisk farmaci och nanoteknologi • läkemedelsformulering • molekylär galenisk farmaci • samhällsfarmaci. Mer information finns på: www.farmaci.uu.se. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse.

Klinisk farmaci är centralt för individanpassad läkemedelsbehandling och ett kärnämne inom farmaceutisk vetenskap och farmaceutisk omsorg. Fokus ligger på att främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilda patienten. Exempel på forskningsområden inkluderar individanpassad läkemedelsanvändning och dosering, samt verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård.

Vi söker en universitetslektor i klinisk farmaci.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration. Anställningen är knuten till forskargruppen farmakometri och till grundutbildningsenheten farmakokinetik, farmakoterapi och klinisk farmaci. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet.

Till forskning räknas egen forskning, medverkan i andra forskningsprojekt inom institutionen, och aktivt ansvarstagande för infrastruktur etc. av betydelse för forskningen inom institutionen. Innehavaren förväntas aktivt söka forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer och bidra till att kvalitativt och kvantitativt utveckla forskningsområdet.

Till undervisning räknas olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, inom klinisk farmaci och farmakoterapi. Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, examination, kursadministration och handledning av fördjupnings- och forskarstuderande, samt pedagogisk utveckling.

Till administration räknas deltagande i ledningsarbete inom forskargrupp och institution samt eventuellt på andra nivåer inom Uppsala universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att tillmätas samma vikt. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad nationell och/eller internationell forskningsförankring och utbildningserfarenhet inom ämnet klinisk farmaci samt demonstrerad förmåga att erhålla medel för forskning.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 8 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Förmåga att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 6 § RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Se 95 § AO.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala universitet 

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer 

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönetillsättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Mathias Hallberg (mathias.hallberg@farmbio.uu.se) eller prefekten Mats Karlsson (mats.karlsson@farmaci.uu.se).

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 april, 2023, UFV-PA 2023/1050.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1050
Kontakt
  • Hans Lejdegård, 0184712084
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb