Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 100 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i torvmarkers ekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Restaurering av dränerade våtmarker är ett globalt mål på grund av de många fördelar som detta kan innebära för samhället, bland annat ökad biologisk mångfald, kolbindning och vattenförsörjning. Det finns dock begränsad kunskap om hur restaurering påverkar torvmarkernas biogeokemiska funktion över tid och under olika förhållanden.

Vi söker en doktorand som ska undersöka effekterna av återvätning och restaurering av torvmarker på vattenkvaliteten (t.ex. kvantitet och kvalitet av löst organiskt material och näringsämnen). Detta kommer att undersökas genom att mäta den tidsmässiga och rumsliga variationen i vattenkvaliteten efter återvätning jämfört med naturliga och dränerade torvmarker i Sverige. Målet är att koppla samman växternas funktionella sammansättning och hydrologiska faktorer med vattenkvaliteten. Doktoranden kommer också att arbeta med metoder för att skala upp sådana kopplingar över torvmarker i landskapet, så att de kan användas för miljöövervakning med hjälp av fjärranalysverktyg. Doktorandarbetet integrerar många discipliner och kommer att omfatta provtagning i fält, vegetationsundersökningar, laboratorieanalyser och modellering. Projektet har stor samhällelig betydelse och omfattar samarbete med intressenter och information till allmänheten. Doktoranden kommer att ha ett nära samarbete med hydrologer och fjärranalysforskare och ingå i ett internationellt team.

Arbetsuppgifter
Doktorandens arbetsuppgifter omfattar fält-, laboratorie- och modellbaserad forskning, samt statistiska analyser och författande av vetenskapliga artiklar. Studenten kommer att arbeta i ett team och förväntas bidra till projektets övergripande framsteg. Doktorandutbildningen omfattar fyra års heltidsforskning inklusive kurser och litteraturstudier. Anställningen kommer också att innefatta undervisning vilket förlänger utbildningen.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom ett relevant område såsom miljövetenskap, limnologi, växtekologi, geovetenskap, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. Ett giltigt EU-körkort (klass B) är ett krav.

Meriterande
Teoretisk kunskap om biogeokemi i våtmarker och ett starkt intresse för restaurering av ekosystem. Tidigare erfarenhet av provtagning i fält, analys av vattenkemi och kunskaper i ett programmeringsspråk (t.ex. R) och GIS är mycket fördelaktigt. Grundläggande kunskaper i artidentifiering av växter är en merit. Personliga egenskaper såsom initiativ- och samarbetsförmåga, kreativitet, analytisk, och att arbete självgående vägs också in i rangordningen av kandidater.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer 

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:
1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för anställningen (max 1 sida),
2) ditt CV,
3) en kort beskrivning av din utbildning,
4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats
5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare Gustaf Granath, gustaf.granath@ebc.uu.se, +46 (0)73 20 32 176.

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023, UFV-PA 2023/600.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/600
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-26

Tillbaka till lediga jobb