Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och spridning av forskningsresultat av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett hållbart samhälle i en global kontext. Läs mer om institutionen på vår hemsida www.kbh.uu.se.

Den anställning som utannonseras här är inom forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård samt migration (IMHm) som är en del av institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är ett ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå, och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och barns hälsa och migration. Forskargruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och evidens-baserad kunskap till yrkesgrupper inom hälsovården och till beslutsfattare för att förbättra sexuell- och reproduktiv hälsa, liksom migranthälsa och relaterade områden. Gruppen åtnjuter ett nationellt och internationellt anseende för sitt pionjärarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och migration, och har varit framgångsrik i konkurrens erhålla stora forskningsmedel för sina insatser att minska ojämlikhet och att stärka en jämlik global hälsa. Mer information om forskargruppen finns att läsa här.

IMHm har erhållit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom hälsovården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan införliva ett jämställdhetsperspektiv och samtidigt en kultursensitiv vård. Båda aspekter indikeras inom hälso- och sjukvårdspolitik och riktlinjer, där några av dessa aspekter kan vara motstridiga och är således ett outforskat dilemma i en mångkulturell vårdmiljö. Ett av huvudmålen inom projektet är att utforska likheter och skillnader i kulturella värderingar hos svenska vårdgivare och migranter. Känsliga ämnen som reproduktion, abort -och preventivmedelsrådgivning eller sexualitetfrågor, kan under kliniska konsultationer leda till spänningar och missförstånd mellan vårdgivare och migrantpatienter och i slutändan en suboptimal vård. Forskning om hur hälsovårdssystem hanterar dessa utmaningar är sparsam. I anställningen ingår att arbeta som forskare i gruppen och att bidra till att uppnå målen inom projektet tillsammans med ett redan etablerat tvärvetenskapligt forskningsteam av gynekolog, folkhälsovetare, antropologer, sociologer och matematiker vid flera institutioner i Sverige.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter  
Den person som vi söker ska arbeta med datamaterial från en survey av vårdgivare inom ramen för ett forskningsprogram inom migration och integration. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis att sammanfatta forskningslitteratur, analys, rapportera forskningsprojektets progress, publicera och kommunicera forskningsresultat, samt att bidra med att utveckla nya projekt och ansöka om finansiering. Administrativa uppgifter ingår samt viss undervisning (max 20%) relaterad till SRHR och migration.

Kvalifikationskrav
Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha en doktorsexamen i samhällsvetenskap, exempelvis sociologi eller internationell migration och etniska relationer (IMER) eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Personen ska ha mycket god förmåga och intresse av att arbeta självständigt, uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska och arbeta strukturerat. Personen ska ha erfarenhet av forskning om sociala normer och värderingar/jämställdhet/migration/reproduktiv hälsa, samt erfarenhet av datainsamling och dataanalys med kvantitativa metoder. Vidare krävs mycket goda datorkunskaper och förmåga att arbeta med olika programvaror. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, prioriteringsförmåga, social förmåga, känsla för kvalitet, samt organisatoriska och administrativa förmågor. Som sökande bör du ha lätt att samarbeta och trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med etniska minoriteter, migrantpopulationer och/eller vårdgivare. Erfarenhet av statistisk analys av surveyundersökningar. Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete. Erfarenhet av framgångsrikt arbete med att planera och genomföra forskning om sociala normer och värderingar/migration/reproduktiv hälsa. Erfarenhet av att publicera i internationella referentgranskade tidskrifter.

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör innehålla:

  • Curriculum Vitae
  • Kopior på examensbevis
  • Doktorsavhandling
  • Ett personligt brev (max två sidor)
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén, birgitta.essen@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2023, UFV-PA 2023/423.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/423
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-07

Tillbaka till lediga jobb