Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Projekt: 3D skrivna individanpassade läkemedelsberedningar för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci.

För mer information se: Farmaci

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

SciLifeLab (Scilifelab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen
Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se Bergström. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (Teleki) som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.

Projektet
Forskningsassistenten kommer att arbeta inom 3D skrivna orala läkemedelsberedningar med biologiska terapier för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn. Klinisk praxis idag är att behandla medel-svåra till svåra fall av inflammation med biologiska läkemedelsterapier som administreras systemiskt. Det finns emellertid ett behov av att utveckla mer patientanpassad administrering av dessa terapier med en lokal leverans av optimerade läkemedelsdoser för att minska systemiska biverkningar. Under behandling av pediatrisk IBD måste läkemedelsdosen kunna anpassas beroende på sjukdomstillståndet såväl som barnets utveckling. Detta projekt kommer att utforska additiv tillverkning för individanpassade, orala IBD-terapier för barn. Forskningsassistenten kommer att arbeta med pulverbaserade och halvfasta extruderingsmetoder och variera tablettsammansättningen för att utforska olika målinriktade och kontrollerade frisättningsmekanismer i tjocktarmen. Detaljerad karaktärisering av tabletter kommer att genomföras och läkemedelsfrisättning in vitro och ex vivo kommer att studeras.

Fokusområden för forskningen är:
Oral Läkemedelsformulering • Additiv tillverkning • Kolloidala kapslar • Läkemedelsleverans till kolon.

Kvalifikationskrav
Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen i farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik, biokemi, biomedicin, eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena är meriterande. Andra uppgifter vid institutionen kan ingå i tjänsten, t.ex. ansvar för viss laborativ verksamhet inom forskargruppen.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla

  • ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
  • CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, tel 018-471 4745, e-post alexandra.teleki@scilifelab.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/340.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/340
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-01
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb