Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Institutionens forskningsinriktning och specialkompetens har viss tonvikt på svensk och europeisk musikhistoria, men vi välkomnar för denna plats sökande inom musikvetenskapens alla delområden. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

En utbildning på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier. För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning. Arbetsspråken vid institutionen är engelska och svenska.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet 

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen och förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Inom ramen för doktorandplatsen kan viss tjänstgöring vid institutionen inom undervisning och/eller administration ingå, som mest 20 %. I sådana fall reduceras utbildningstakten och studierna förlängs i motsvarande mån. 

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska ha magister- eller masterexamen i ämnen och inriktningar med relevans för musikvetenskap. För mer detaljerade bestämmelser kring behörighet, se historiskfilosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå i musikvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan: http://musik.uu.se/digitalAssets/504/c_504264-l_3-k_musikvetenskap--reviderad-asp-vt-2016.pdf

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

• Examensbevis, relevanta examensarbeten och betyg.
• Ett kort brev som beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna doktorandplats.
• En preliminär forskningsplan, högst 18 000 tecken inklusive blanksteg. Forskningsplanen ska beskriva och precisera den fråga eller de problem som den sökande vill ta sig an samt klargöra den tänkta undersökningens relevans i relation till tidigare forskning. Planen bör också innehålla kortare diskussioner om möjligt material för undersökningen samt metodiska och teoretiska överväganden.
• Kort CV, max en sida, med angivande av forskningsintressen.
• Eventuella publikationer och andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.
• Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, alternativt två rekommendationsbrev.

I antagningsprocessen till forskarutbildningen bedöms dels den sökandes inlämnade examensarbete på avancerad nivå, dels den forskningsplan där den sökande beskriver ett tänkt avhandlingsämne. Vid bedömning av forskningsplan bedöms sökandes reflektionsnivå och frågeställningar i förhållande till befintlig forskning, samt möjligheterna för sökande att genomföra projektet.

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstidens gång.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. För mer detaljerad information, se: http://musik.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 230301 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Mattias Lundberg, studierektor för forskarutbildningen, tel. 018-471 1584, e-post mattias.lundberg@musik.uu.se, och Per-Henning Olsson, prefekt, tel. 018-471 78 87 e-post per-henning.olsson@musik.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4729.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230301
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4729
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-12
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb