Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Biträdande universitetslektor i maskininlärning, med inriktning mot tillämpningar i livsvetenskap

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi ligger i det nybyggda Ångström hus 10, som innehåller en visualiseringsstudio, ett socialt robotlabb, ett maker space och 3D-printverkstad. Forskare arbetar inom alla områden av IT, från att designa processorer, människa-dator-interaktion och cybersäkerhet, till verktyg för cancerforskning och metoder från numerisk analys och maskininlärning. Bland våra aktiva forskare inom artificiell intelligens återfinns Thomas Schön och David Sumpter (maskininlärning); Ida-Maria Sintorn och Caroline Wählby (AI och bildanalys); Ginevra Castellano och Katie Winkle (social robotik); och Matteo Magnani (datavetenskap och nätverk).

Uppsala universitet har en lång tradition av framgångsrik forskning – bland sina alumner återfinns 16 nobelpristagare, nu senast Svante Pääbo. Universitetet är unikt när det gäller att kombinera IT med bredare forskning, från biovetenskap till humaniora, och detta samarbete underlättas för närvarande av AI4Research och Centrum för tvärvetenskaplig matematik.

IT-institutionen har idag cirka 300 anställda, varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och lärare utvecklar aktivt nya infallsvinklar för utbildning.

Anställningen är en viktig del av det nya Beijerlaboratoriet för artificiell intelligens, som är en del av universitetets ambition att växa sin verksamhet inom ämnet AI.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Forskning inom datadrivna metoder i åtminstone ett tillämpningsområde inom livsvetenskaperna. Det inkluderar tillämpning och utveckling av maskininlärningsmetoder i användningsområden som berör molekylär, cellulär, populations, eller ekosystem nivåer. Exempel på tillämpningar inkluderar ämnen som spänner från precisionsmedicin till evolution och biologisk mångfald, med data som kommer från olika källor så som elektroniska patientjournaler, storskalig genetik och medicinska bilder. Forskningen ska vara av teknisk natur, men vara förankrad i tillämpningar inom livsvetenskaperna.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och forskning (däremellan är balansen initialt 30/70 undervisning/forskning), administration och offentlig kommunikation.

 • Bygga en aktiv grupp kring ovan angiven forskningsinriktning. Tjänsten är förknippad med finansiering av en doktorand och startmedel för resor m.m.

 • Undervisning, kursansvar och kursadministration, samt handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå. Vi söker i synnerhet kandidater som kan undervisa i kurser i statistisk maskininlärning, neurala nätverk, avancerad probabilistisk maskininlärning, förstärkningsinlärning och som är intresserade av att utveckla en ny kurs om användandet av maskininlärning inom livsvetenskaperna. Handledning av masterstudenter är ett viktigt ansvar.

 • Följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som är viktig för arbetet på universitetet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom maskininlärning, statistik, beräkningsbiologi, biostatistik, ingenjörsvetenskap, matematik eller relaterat område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. En kvalitativ bedömning kommer att ske av forskningen. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom utveckling och innovativ tillämpning av datadrivna metoder i åtminstone ett område inom livsvetenskaperna. Exempel på tillämpningar inkluderar, men är inte begränsade till ämnen som spänner från precisionsmedicin till evolution och biologisk mångfald, med data som kommer från olika källor så som elektroniska patientjournaler, storskalig genetik och medicinska bilder.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom undervisning av datadrivna metoder med tillämpningar inom livsvetenskaperna.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningsform heltid, visstidsanställning, 6 år. Fast lön. Sysselsättningsgrad 100%. Placeringsort Uppsala

Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Dave Zachariah (dave.zachariah@it.uu.se) eller professor Thomas Schön (thomas.schon@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2023, UFV-PA 2022/3955.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3955
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-13
Sista ansökningsdag 2023-02-07

Tillbaka till lediga jobb