Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Solen är en energikälla som varje timme ger mer energi än mänskligheten gör av med på ett år. Ett effektivt sätt att ta till vara solenergin är med solceller, som idag är den snabbast växande förnybara energikällan. Vid avdelningen för solcellsteknik har vi fokus på den nyaste utvecklingen inom solcellsfältet där vi forskar i gränslandet mellan materialvetenskap, elektronik och fysik. Våra solceller bygger på tunnfilmsteknik och forskningen utförs i avdelningens fullutrustade process- och mätlabb på Ångströmlaboratoriet. Vi samarbetar med andra avdelningar och företag inom området, och har ett stort internationellt nätverk.

Doktorander hos oss fokuserar ofta på en eller flera specifika delar i en solcell. För att veta om ett speciellt skikt fungerar väl tillverkas test-solceller som utvärderas med avancerade mätmetoder. Mer information finns på https://www.materialvetenskap.uu.se.

Avdelningen för solcellsteknik består just nu av 21 personer, varav fem är doktorander, och leds av professor Marika Edoff.

Forskningsprojekt: Kontaktmaterial har flera olika funktioner i solcellen där selektiva kontakter behövs för att separera laddningsbärare (elektroner eller hål) från varandra. Materialen behöver vara tunna, men samtidigt perfekt jämna och täckande. En metod som fungerar väl för tillverkning är atomlagerdeponering, ALD. I ALD används kemiska föreningar i gasform som introduceras i en reaktor, en i taget i olika sekvenser. Molekylerna fäster på ytan och reagerar med varandra och bildar tunna skikt av olika material. På det sättet kan nya typer av material designas och testas genom att variera ALD processen. Andra tunnfilmsmetoder, som används i vårt labb är kemisk ångdeponering (CVD), sputtring och förångning.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet har fokus på selektiva kontaktmaterial för perovskitsolceller, en ny typ av solcell med hög verkningsgrad, och innebär bl a utveckling av ALD-processer och design av nya innovativa material. Inom projektet utvärderas de nya ALD skikten genom att inkludera dessa i solcellsstrukturer och mäta solcellernas elektriska egenskaper, där målet är att förstå och förbättra solcellernas prestanda. Tillverkning av solceller och materialsyntes sker i renrumsmiljö.

Kvalifikationskrav: Master eller civilingenjörsexamen i materialvetenskap, materialkemi, teknisk fysik, eller motsvarande.

Vi kräver grundläggande kunskaper inom fasta tillståndets kemi, fasta tillståndets fysik eller material, gärna tunnfilmstekniker, som ALD, CVD och sputtring.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Arbetsuppgifterna innebär mycket materialsyntes i renrumsmiljö så erfarenhet av laborativt arbete är meriterande

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Tobias Törndahl, tobias.torndahl@angstrom.uu.se, eller professor Marika Edoff, marika.edoff@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/2829

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2829
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb