Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Idag har vi ca 230 anställda från mer än 30 länder.

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering och optimering av vindkraft och hållbar energiomställning. Verksamheten består av undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus och distans på grundläggande och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt. Idag omfattar verksamheten ca 20 personer med teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. Anställningen avser att stärka verksamhetens utveckling. 

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den snabba utvecklingen av vindenergi till havs och dess kostnadsminskning resulterar i ett realistiskt alternativ att nå 100% förnybart energisystem. I lokala eller regionala energisystem kan dock fluktuationen av energiproduktion vara problematisk. Vindparker, om de är optimerade, kan potentiellt hantera dessa fluktuationer genom att använda effektreglering.

För att förstå hur effektreglering påverkar både elsystem och vindkraftsparkers produktion och livslängd används flödesberäkningar som resulterar i högupplösta tidsserier av vindflödet, så kallade LES (Large Eddy Simulation) metoder.

Doktorandprojektet ingår i projektet “Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering.” där totalt tre doktorander deltar.

Som doktorand i meteorologi med inriktning mot vindenergi deltar du i en forskargrupp som fokuserar på strömningsmekanik runt enskilda vindturbiner och vindparker. Detta projekt fokuserar på att vidareutveckla etablerade numeriska modeller till att även inkludera laster för att optimera parker. Utöver arbete med forskningsprojekt och doktorandkurser deltar du i enhetens verksamhet (max 20 %) vilket kan bestå av undervisning och/eller administrativt arbete. Tjänsten är placerad på Campus Gotland.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7§§. Den sökande skall ha ingenjörsexamen, examen inom meteorologi eller fysik. Kunskaper inom matematik och fysik är krav vid sidan om erfarenheter i användande av avancerade CFD-modeller samt programmering i objektorienterade språk.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av utveckling av avancerade CFD-modeller är meriterande. Sökande bör även ha akademisk och/eller industriell erfarenhet av vindkraft.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver sökande och hens kvalifikationer. Ansökan bör även innehålla CV, kopia på examensbevis, uppsatser och eventuella publikationer samt referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Ivanell +46 18-471 83 60. E-post stefan.ivanell@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 15 september 2020, UFV-PA 2020/1699.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1699
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-08
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Inapoi la locuri de munca vacante