Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala.

Institutionen bedriver fakultetens huvudsakliga forskning inom biokemi, organisk kemi, teoretisk kemi, och analytisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskningen är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Utveckling av nya analytiska och biokemiska metoder ligger t.ex. till grund för avancerade studier av biologiska system och deras reglering, samt hur sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Vid programmet för Analytisk kemi bedrivs även miljöanalytisk forskning och en plattform för masspektrometribaserad proteomik och metabolomik. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. Läs mer om oss här.

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även med kurser och kursmoment vid andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Läs mer här

Vi söker en forskare inom beräkningskemi med inriktning mot läkemedelskemi, för en tidsbegränsad anställning på två år

Projektet syftar till att undersöka förhållanden mellan struktur och egenskaper för läkemedelsliknande föreningar i den kemiska rymden utanför regeln om 5. Forskarens specifika uppgifter är att utföra beräkningskemisk karaktärisering av de föreningar som kommer att studeras, samt och härledningen av prediktiva modeller för nyckelegenskaper i läkemedelsutveckling. Som en del av ett samarbetsprojekt kommer forskaren att ingå i en tvärvetenskaplig miljö och kommer att delta i diskussioner med läkemedelskemister och NMR-spektroskopister.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i beräkningskemi, med inriktning mot läkemedelskemi, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara densamma.

Vi söker en begåvad forskare som är öppen, motiverad och har ett genuint vetenskapligt intresse. Omfattande kunskaper i och dokumenterad erfarenhet inom beräkningskemi med inriktning mot läkemedelskemi är ett krav. Särskild tonvikt kommer att läggas på kunskaper och erfarenhet av i) kvantitativa strukturaktivitetsrelationer (QSAR), ii) maskininlärning, iii) molekyldynamiksimuleringar och iv) olika metoder för dockning. Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa dessa och andra beräkningskemiska metoder för modellering av cellpermeabilitet och löslighet, och för strukturbaserad design i läkemedelskemiprojekt krävs också.

Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver ha mycket goda kunskaper i engelska för att kunna interagera och publicera internationellt. Eftersom du kommer att vara involverad i att handleda arbetet av yngre forskare behöver du ha förmåga att kunna stötta individerna i gruppen och se till att arbetsmiljön i gruppen är produktiv och trevlig. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens, skicklighet och personlig lämplighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Önskvärt/Meriterande: Erfarenhet av kvantkemiska beräkningar är en viktig merit för denna anställning.

Glöm inte att bifoga relevanta betygshandlingar, doktorsavhandling, relevanta publikationer och övriga dokument. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 Augusti, 2020, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, anställningen omfattar högst 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Kihlberg (e-mail: jan.kihlberg@kemi.uu.se, +46-18-4713801)

Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2020, UFV-PA 2020/893.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/893
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-03-26

Inapoi la locuri de munca vacante