Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i Evolutionär Genomik till programmet för Evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras (https://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/). Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Trots att rekombination är en av de viktigaste krafterna för bibehållande av genetisk diversitet vet vi väldigt lite om de molekylära mekanismer som styr rekombination och de evolutionära konsekvenserna av variation i rekombinationsfrekvens. Projektet syftar därför till att karaktärisera rekombinationslandskapet i olika populationer av vitvingar (Leptidea sp.) med stor variation I kromosomantal. Rekombinationsdata kommer att användas för att undersöka:

1) hur rekombinationslandskapet ser ut i holocentriska organismer och om rekombination är associerad med specifika genomiska element

2) effekterna av variation i rekombination på bibehållande/förlust av genetisk diversitet

3) effekterna av variation i rekombination på evolutionen av könskromosomer och autosomer när rekombination är begränsad till det ena könet (hanar i fjärilar)

4) effekterna av kromosomrearrangemang på rekombinationslandskapet och populationers förmåga att anpassa sig

Arbetsuppgifter: Identifiera regioner som påverkats av rekombination med hjälp av modern sekvenseringsteknik; jämförande genomik med avseende på rekombination mellan arter/populationer med distinkta karyotyper; storskalig analys av populationsgenomiska data.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom biologi med inriktning mot evolutionsbiologi, genetik/genomik, bioinformatik eller annat relevant ämne. Erfarenhet av arbete med storskalig analys av genomiska data är nödvändig liksom förståelse för populationsgenetiska processer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom populationsgenetik och/eller genomik. Gedigen erfarenhet inom bioinformatisk analys av genomdata samt programmering är meriterande. God kunskap om statistik är också en fördel

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%. 

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Niclas Backström, niclas.backstrom@ebc.uu.se, +46 18 471 64 15.

Välkommen med din ansökan senast 10 april 2020,  UFV-PA 2020/800.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/800
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-10

Inapoi la locuri de munca vacante