Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Information om projektet: Arbetet kommer att genomföras vid avdelningen för molekyl- och kondenserad materiefysik, Institutionen för fysik och astronomi. Forskningen inom avdelningen bygger på experimentella studier av molekyl och den kondenserade materiens elektroniska struktur. De viktigaste experimentella metoderna är baserade på röntgenljus, särskilt elektron- och röntgenspektroskopi. Forskningen kommer bedrivas i laboratoriet i Uppsala, men också på synkrotronstrålningsanläggningar, både nationella (MAX IV-laboratoriet i Lund) och internationella (till exempel BESSY i Berlin).

Syftet med projektet är att utveckla och använda nya metoder för tidsupplöst och Low Dose fotoelektronspektroskopi, fotoelektronspektroskopi vid höga energier (HAXPES) och högupplösande resonant inelastisk mjukröntgenspridning (RIXS). Arbetet handlar huvudsakligen om mätningar av energimaterial, speciellt perovskite solceller med fokus på förståelsen av dynamiska processer, men där studier på Li-ion batterier och också kan inkluderas. Detta innebär mätningar av såväl modellsystem som tillämpade system. Den instrumentella utvecklingen innebär en undersökning av potentialen för tidsupplöst spektroskopi genom att utveckla HERFED-XAS and ARTOF-XPS och implementera ny utrustning som finns tillgänglig inom avdelningen för att göra mätningar på modellsystem och tillämpade system.

Uppgifter: Uppgifterna omfattar forskning och handledning. Du kommer att vara en av ledarna för det experimentella arbetet där de nya metoderna används (t.ex. tidsupplöst fotoelektronspektroskopi, fotoelektronspektroskopi vid höga energier (HAXPES) och/eller högupplösande resonant inelastisk mjukröntgenspridning (RIXS)). Möjligheter för mätningar vid synkrotronstrålningsanläggningar erbjuds. En kombination av ARTOF och höguplösande XAS är av särskilt intresse.

Arbetet kan också innebära samarbete med industri handledning av master studenter och/eller doktorander i viss utsträckning och i samverkan mellan fysik och kemi även materialutveckling och design. Samarbete med annan akademisk personal samt med samhället i allmänhet är också viktigt. Sådan koppling är en fördel för vidare akademisk sysselsättning såväl som för arbete inom industri och offentlig sektor. Handledning/undervisning för tjänsten är max 20 %.

Kvalifikationer: Experimentell erfarenhet av olika elektronspektroskopier, specielt ARtOF och HERFED technologi,  är viktigt. För att kvalificera dig för forskare positionen måste du ha kompetens motsvarande en doktorsexamen inom ett relaterat område med examen för högst tre år sedan. Utmärkt kunskap om engelska är viktigt. Om svenska inte är ditt modersmål, rekommenderas du att lära dig svenska under perioden. Uppsala universitet erbjuder svenska kurser.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer och intressen. Det ska innehålla ett CV, kopia på doktorsexamen, samt den sökandes forskningsartiklar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-03-31.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Håkan Rensmo, tel: 070-1679145; e-post: hakan.rensmo@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2020, UFV-PA 2020/295.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200401
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/295
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-02-25

Inapoi la locuri de munca vacante