Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Inom programmet fysikalisk kemi bedriver vi grundläggande och målinriktad forskning kring fotokemi och kemisk dynamik, laserspektroskopi, molekylära och mesoskopiska system för solenergiomvandling, samt yt- och kolloidkemi. 

Den aktuella doktoranden kommer att vara knuten till en forskningsgrupp ledd av Katarina Edwards. Gruppen bedriver forskning inom området yt- och kolloidkemi med fokus på grundläggande studier av, och bioanalytiska /farmaceutiska tillämpningar för, mjuka ytor och nanopartiklar uppbyggda av polära lipider. Projekten är som regel inspirerade av frågeställningar med biologisk eller farmaceutisk/medicinsk relevans.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Doktorandprojektet utgör del i ett större projekt fokuserat på utveckling och utvärdering av en ny typ av lipidbaserade läkemedelsbärare, så kallade lipodiskar, för selektiv transport av cancerläkemedel till tumörceller. Målsättningen med det aktuella delprojektet är att utveckla lipodiskar anpassade för formulering och administrering av kemoterapeutiska substanser och anticancerpeptider. I arbetsuppgifterna ingår studier för att producera, karaktärisera och optimera läkemedelsladdade lipodiskar, samt för att undersöka deras terapeutisk effekt på tumörceller.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi, farmaci eller materialvetenskap, innefattande minst 90 högskolepoäng i kemi. Goda kunskaper inom yt- och kolloidkemi.

Vi söker en motiverad doktorand med ett genuint intresse för forskning och förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett forskningsteam. Då projektet kommer att utföras i samarbete med andra forskargrupper krävs att den sökande har goda kunskaper i engelska och kan uttrycka sig väl i både tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Erfarenhet av arbete med lipidbaserade läkemedelsbärare är meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vi kommer att läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse. Dock senast 2020-03-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Katarina Edwards, tel: 018-471 3668, e-post: katarina.edwards@kemi.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2020, UFV-PA 2019/4673.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4673
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Inapoi la locuri de munca vacante