Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt samhällsfarmaci. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå.

Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurser i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation såväl som inom kurser i galenisk farmaci med särskilt fokus på det område som berör regelverken för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av läkemedelsprodukter.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling, examination och handledning av studenter.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. I övrigt ingår kompetensutveckling och administration.

Beskrivning av ämnesområdet: Galenisk farmaci är läran om formulerade läkemedelsprodukters administrering, uppbyggnad, farmaceutiska egenskaper, framställning, kvalitetsprovning och hantering. Centrala kunskapsområden inom den galeniska farmacin är fysikalisk-kemisk farmaci, utformningsprinciper för läkemedel och biofarmaci, förpackningar och administreringsanordningar samt läkemedelsteknik och farmaceutisk produktion.

Samhällsfarmaci behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle och ska bidra till en rationell läkemedelsanvändning i samhället.

Undervisning i samhällsfarmaci vid Institutionen för farmaci bedrivs inom två kompletterande enheter. Den ena enhetens verksamhet har fokus på farmakoepidemiologi och därtill relaterade aspekter på läkemedelsanvändning och den andra på apoteksfarmaci.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha avlagt grundläggande farmaceutisk examen (apotekare eller receptarie), samt ha goda kunskaper inom samhällsfarmaci med inriktning apoteksfarmaci och galenisk farmaci med särskilt fokus på det område som berör regelverken för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av läkemedelsprodukter.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställningsordningen (AO) för Uppsala universitet den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder: God kunskap om apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som tillämpas inom hälso- och sjukvården och läkemedelsområdet är meriterande för anställningen.

Administrativ skicklighet och samarbetsförmåga är viktiga för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda, utveckla utbildning och undervisning i ämnesområdet galenisk farmaci och samhällsfarmaci tillmätas betydelse.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av

Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2019, UFV-PA 2019/3859.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3859
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-06

Inapoi la locuri de munca vacante