Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

 

Beskrivning av ämnesområdet:

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

 

Arbetsuppgifter:

Undervisning på sjuksköterskeprogrammet. Göra bedömningar/examinera studenter vid VFU-placeringar. Praktisk undervisningpåKTC-medicinskteknik. Teoretiskundervisning. Handledning av uppsatser,undervisning i basgrupper - omvårdnad i medicinska sjukdomar.

Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. 

I arbetsuppgifterna ingår egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet  och samhällsutvecklingen i övrigt.

 

Behörighetskrav:

Legitimerad sjuksköterska.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

 

Meriterande i övrigt:

Det är önskvärt att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet eller inom ämnesområdet omvårdnad.

Magisterexamen i vårdvetenskap.

 

Bedömningsgrunder 

Pedagogisk skicklighet:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Övrig skicklighet:

Erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogram, erfarenhet av internationaliseringsarbete, erfarenhet av kompetensområde som kompletterar övriga kompetenser i lärargruppen som t.ex. sårvård, erfarenhet från ÖNH och plastikkirurgisk vård är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor/mycket stor vikt. Erfarenhet av kursansvar. Annat som är önskvärt är en generellt bred erfarenhet som sjuksköterska.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 85 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Gunnel Larsson, gunnel.larsson@medsci.uu.se

 

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet

Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på: Vetenskapsområdets hemsida.

 

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2019, UFV-PA 2019/3343

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 85 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3343
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-11
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Inapoi la locuri de munca vacante