Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 230 anställda och omsätter drygt 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Särskild ämnesbeskrivning: Oorganisk strukturkemi är internationellt ett stort forskningsområde i gränsområdet kemi, fysik och teknik, där modellering har blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå dynamiska förlopp på atomär nivå. Utvecklingen går mot modellering av allt större och mer komplexa system. Forskningsuppgiften gäller att använda, och delvis utveckla, avancerade metoder för att simulera gränssnitt mellan funktionella metalloxider och vätskor. För validering av beräkningsresultaten kommer växelverkan med experimentalister att vara en komponent i arbetet.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning enligt nedan. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel (20%) av arbetstiden.

Forskningsuppgiften består i att lösa kemiska problem inom forskningsområdet med hjälp av följande metoder: Statiska DFT-beräkningar, TBMD och AIMD, klassisk atomistisk och "coarse-grained" molekyldynamik liksom metadynamik och termodynamisk integrering för frienergiberäkningar. I forskningsuppgiften ingår också viss metodutveckling och implementering av egenskrivna program för att analysera simuleringsresultaten.

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta handledning av examensarbetare och doktorander, arbete med att söka extern forskningsfinansiering, samt administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysikalisk eller oorganisk kemi eller relaterade ämnen vara avlagd. Gedigen kunskap om metalloxid-vatten gränssnitt är nödvändig, liksom kunskap om, och egen erfarenhet, av de tekniker som omnämns i arbetsuppgifterna ovan, inklusive programmeringskunskap i Python samt Fortran/C. Erfarenhet av program såsom CP2K, Quantum Espresso, Gromacs, Plumed etc. är nödvändigt.

Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Önskvärt/meriterande: Erfarenhet av beräkning av experimentellt relevanta storheter är en merit. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-11-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kersti Hermansson, 018-4713767, kersti.hermansson@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 oktober 2019, UFV-PA 2019/3423.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3423
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-10
Sista ansökningsdag 2019-10-24

Inapoi la locuri de munca vacante