Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Doktorand inom fasta tillståndets fysik med inriktning mot optiska material och nanofotonik

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här

Om avdelningen

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material, vilka exempelvis kan användas till tunna filmer för smarta fönster, för att utveckla gassensorer, fotokatalytiska beläggningar och spinntronik, eller för biomagnetiska tillämpningar och nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla principer för att med ljus manipulera nanostrukturer. Två parallella spår med direkt koppling till varandra ska undersökas. 1) En helt ny typ av teknologi för dator- och mobiltelefonskärmar ska utvecklas. I projektet ska dynamiskt avstämbara metamaterial för passiv display-teknik i s.k. E-papper studeras. Genom att använda elektrokroma material med färgminneskapacitet som basmaterial kommer dess energiförbrukning endast att vara <1 % av nuvarande LED-displayteknik, vilket gör att den kan drivas fullt ut av solceller, såsom man gör i en vanlig miniräknare. 2) Projektet kommer också att utforska intelligenta material med liknande nano-tillverkningsteknik och ljus-manipulering. Här erhålls artificiell intelligens genom att programmera metastukturer av nano/mikropartiklar, som spontant kan "söka" efter specifika miljöer genom ljus-manipulering, väldigt likt hur bakterier gör (med andra stimuli). Andra tillämpningar är dynamiskt stämbara strukturer för att manipulera ljust i optoelektroniska tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du blir antagen till forskarstudier erbjuds du anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år.

Läs mer om att vara doktorand här.

Dina arbetsuppgifter innefattar arbete i renrumsmiljö för tillverkning av nano- och metalmaterial med litografiska tekniker, och mätning av deras optiska egenskaper med spektrofotometriska tekniker. Modellering av optiska egenskaper kommer att göras med egna eller kommersiella datorprogram.

Arbetsuppgifterna i forskningsprojektet för denna doktorandtjänst involverar:

Numerisk simulering (Comsol, MatLab, kommersiell mjukvara för optiska simuleringar, etc.) Nanotillverkning i renrum av nano- och metamaterial med litografiska metoder. Mätning av optiska materialegenskaper. Optimering av optiskt mätsystemet. Det förväntas även att doktoranden kommer att göra och vara delaktig i mätningar av materialens morfologi, struktur och kemiska sammansättning med tekniker som finns tillgängliga i forskargruppen och Ångströmlaboratoriets infrastruktur.

Samarbeten innefattar både akademiska och industriella sådana. Exemplen är patentansökningar, kommersialisering och branschsamarbete. Tyngden av experiment och teoretiskt arbete kan variera under projektets gång.

Att vara doktorand innebär att självständigt driva projekt inom ett specifikt ämne. Du samarbetar löpande med andra doktorander och forskare för att skapa resultat inom olika projekt och har en eller flera handledare till stöd under dina doktorandstudier. Däremot arbetar du självständigt till stor del, t.ex. genom att arbeta i laboratoriemiljö och skriva artiklar för tidskrifter och för resultat till din doktorsavhandling. Vanligtvis ingår någon form av halvtidsseminarium efter ungefär hälften av doktorandstudierna.

Kvalifikationskrav

Master eller civilingenjörsexamen i fysik, teknisk fysik eller liknande område som arbetsgivaren anser likvärdigt.

Vi kräver god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarenhet inom följande områden är meriterande.

 • Optik och fotonik
 • Arbeta i renrumslaboratorium
 • Litografiska tekniker för att tillverka nano- och mikrostrukturer

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och genomföra arbete. Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift, där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra och kan presentera vetenskapliga resultat. Du har även god förmåga att författa akademisk text.

Din ansökan ska innehålla: 

 • Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
 • CV (max 2 sidor)
 • En vidimerad kopia av din masterexamen/civilingenjörsexamen och dina kursbetyg.
 • Kopior av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
 • Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent. 

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september  eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bitr. universiteteslektor Kunli Xiong, +46 729371508, kunli.xiong@angstrom.uu.se. Prof. Lars Österlund, +46 702562425, lars.osterlund@angstrom.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2024 UFV-PA 2024/1668

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1668
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Tillbaka till lediga jobb