Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.  Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare www.ieg.uu.se.

Vi söker nu efter en doktorand inom evolutionär genomik, med specifik fokus på mångfald och evolution av basidiesvampar i lavar inom programmet för Evolutinosbiologi vid IEG. Projektet leds av Dr. Veera Tuovinen Nogerius. Doktorandpositionen är fullt finansierad i 4 år.

Projektbeskrivning
Trots att den symbiotiska naturen hos lavar upptäcktes för över 150 år sedan, förblir lavar gåtfulla än idag. Nyligen har studier visat att basidiesvampar är vanliga och mångfaldiga komponenter av många lavar. Dock saknar vi omfattande kunskap om deras mångfald, utbredning och rollerna i symbios.

Vi söker en doktorand som kommer att studera diversiteten och genomevolution hos basidiesvampar i vanliga lavar, samt deras interaktioner med andra organismer i lavbålen. Mångfalden av dessa basidiesvampar kommer att studeras med hjälp av högkapacitetssekvensering. Dessutom kommer genomdata för utvalda basidiesvampar att genereras från enskilda celler som extraherats från lavbålar. Datat kommer att användas för att skapa en genomisk framework för basidiesvampar som förekommer i lavar, och för att identifiera eventuella signaturer av deras symbiotiska livsstil och deras funktionella potential. Dessutom kommer avancerade mikroskopimetoder att användas för att studera organismlandskapet och interaktionerna inom lavbålar.

Arbetsuppgifter
Doktoranden förväntas utföra molekylärt laboratoriearbete och förbereda prover för sekvensering med moderna NGS-metoder. I projektet ingår generering av högkapacitet amplicon data, helgenomsekvensering av svampodlingar och metodutveckling för att extrahera basidiesvampar från lavbålar för single cell-genomik samt avancerad mikroskopi. Fältarbete och förberedelse samt underhåll av axeniska svampodlingar kan vara en del av projektet. Förväntningen är att studenten ska lära sig att analysera de producerade data, skriva vetenskapliga artiklar och en avhandling samt ta relevanta kurser inom forskningsprogrammet.

Doktorander vid IEG uppmuntras att delta i undervisning. Nivån och innehållet i undervisningen beror på tillgängligheten av undervisningsuppdrag och studentens intressen, men kommer generellt sett inte att överstiga 20 % av heltidsanställningen och bestå huvudsakligen av rollen som undervisningsassistent i olika grundkurser som erbjuds av biologisektionen. Undervisningen kompenseras med ytterligare tid till deras kontrakt.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom evolutionsbiologi, genetik, mikrobiell ekologi, systematik, bioinformatik eller inom ett annat relevant område, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom nyfikenhet och driv för kontinuerligt lärande och problemlösning, vetenskaplig mognad, ihärdighet och förmåga till initiativtagande och både självständigt och grupparbete. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl tal som i skrift.

Meriterande
Förkunskap om lavar, svampar och/eller mikrobiella symbioser, erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete, bioinformatik och avancerad mikroskopi är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Upplysningar om anställningen lämnas av
Veera Tuovinen Nogerius, veera.nogerius@ebc.uu.se.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, max. 2 A4 sidor, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, max. 1 A4 sida 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2024. UFV-PA 2024/1705.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde september 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1705
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-15
Sista ansökningsdag 2024-06-11

Tillbaka till lediga jobb