Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionen för Kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Institutionen har ett fyrtiotal medarbetare. Verksamheten består till stor del av forskning och har två ledande forskarmiljöer som rymmer professorer, forskare, postdoktorer och flertalet doktorander. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi. Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på http://antro.uu.se/.

Ämnet och institutionen
Inom etnologin vid Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom hela det etnologiska fältet. Vi lägger vikt vid bred etnologisk kompetens och förmåga att se ämnets utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Det utlysta vikarierande lektoratet omfattar 100%. I anställningen ingår campusbaserad undervisning i Uppsala, samt kurser på distans. I undervisning ingår kursansvar, kursadministration och examination på grundnivå. Forskning och administration ingår i enlighet med lokala kollektivavtal.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i etnologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som arbetsgivaren anser likvärdiga. Personen ska ha visat pedagogisk skicklighet, samt ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i lärarlag, förmåga att koordinera utbildning samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av ledning av utbildning, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid denna rekrytering kommer främst den att beaktas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande är kompetens i etnografisk metod och etnologiska kunskaper om social hållbarhet. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper såsom pedagogisk förmåga.

Om anställningen
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat, omfattningen är 100%. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse t o m 2025-01-31. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Mats Utas mats.utas@antro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-10, UFV-PA 2024/1593

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1593
Publicerat 2024-05-21
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb