Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 65 anställda som bedriver forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment inom ämnet finska. Forskning innebär egen forskning. I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet. Behörig för att anställas till denna roll är den som har kompetens inom finsk språkvetenskap, finsk litteraturvetenskap eller finsk språkdidaktik.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Förmåga att undervisa på svenska och finska krävs för att fullgöra anställningen väl, därför är kunskaper i svenska ett krav för anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet finsk språk- eller litteraturvetenskap. Kompetens inom allmän finsk-ugrisk språkvetenskap är meriterande liksom undervisningserfarenhet i annat finsk-ugriskt språk än finska.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, liksom erfarenhet av nätbaserad undervisning ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning även på nätet, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Stor vikt kommer att läggas på undervisningserfarenhet inom språkvetenskap eller språkfärdighet i ämnet finska. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Övrig skicklighet: Goda kunskaper i engelska är meriterande. Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt
Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska. Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta: 

  • CV
  • Personligt brev
  • Redovisning av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter

Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsning och referenstagning.

För ytterligare information läs vidare: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat 11 månader. Omfattning är 60%. Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Thomasfolk, 018-471 14 36, e-post maria.thomasfolk@moderna.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2024, UFV-PA 2024/1331.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1331
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb