Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Vill du doktorera inom matematik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre  forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida.

En doktorandtjänst finns tillgänglig på matematiska institutionen, för att arbeta med biträdande universitetslektor Matias Vestberg som huvudhandledare inom forskningsområdet PDE och analys. Tjänsten finansieras Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I sådant fall omfattar anställningen längst fem år. Doktoranden antas automatiskt till forskarskolan inom WASP och skall delta i kurser och aktiviteter som erbjuds.

Forskningen skall i huvudsak fokusera på matematisk analys av partiella differentialekvationer, speciellt diffusionsekvationer, med betoning på kopplingar till djupinlärning. Icke-linjära paraboliska och elliptiska ekvationer är också av speciellt intresse. Forskningsmetoderna kommer främst att involvera ren matematik, men kan även omfatta inslag av numeriska beräkningar.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  •  Avlagt examen på avancerad nivå inom matematik, eller
  •  Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå   inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  •  På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kunskap i svenska är inget krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En bakgrund inom analys med fokus på PDE är en fördel. Bekantskap med programmering och numeriska beräkningar kan vara till nytta, men är inget krav.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Matias Vestberg, matias.vestberg@math.uu.se, Studierektor för forskarutbildningen Stephan Wagner, +46 (0)18-471 3288, stephan.wagner@math.uu.se, eller Prefekt Georgios Dimitroglou Rizell, +46(0)18 471 3225, georgios.dimitroglou@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023, UFV-PA 2023/3366.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3366
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-12-11

Tillbaka till lediga jobb