Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Postdoktor inom byggnadsfysik

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i tre ämnen på två orter: konstvetenskap och textilvetenskap vid Engelska parken i Uppsala och kulturvård vid Campus Gotland i Visby. För närvarande arbetar 16 lärare och forskare vid kulturvård. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Kulturvård är ett mång- och tvärvetenskapligt ämne som spänner över vetenskapsområdena för humaniora/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. Kulturvård handlar om att förvalta kulturarv och överföra resurser från det förflutna in i framtiden på ett långsiktigt hållbart sätt. Forskning inom kulturvård handlar således om att förstå relationen dåtid-samtid-framtid. Att forska inom kulturvård innebär också att undersöka kulturarvets roll i omställningen till ett hållbart samhälle, nya perspektiv på återvinning, återbruk och återanvändning i cirkulär ekonomi, samt hur kulturarv värderas, bevaras, används, utvecklas och avvecklas och varför och på vilka sätt detta görs, både idémässigt och praktiskt. Därmed befinner sig forskningen i skärningspunkten mellan objekten, deras betydelse och verkanskraft och en rad olika professionella praktiker. Dessa praktiker återfinns inom såväl offentliga förvaltningar och institutioner som civilsamhället och näringslivet, samt i kulturarvs-, musei- och konstsektorerna. Kulturvård innefattar både tillämpade och teoretiska perspektiv, samt utforskning av kulturarv med kritiska, kreativa och affirmativa metoder. Det innebär bland annat att analysera olika bevarandeideologier och etiker, att utveckla de vårdande praktikerna, samt att studera hur kulturarv iscensätts och tas om hand, och vilka effekter detta har på människor och miljö.

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare med goda kunskaper i byggnadsfysik för att stärka forskargruppen i kulturvård som arbetar med energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att utföras inom ramen för forskningsprojektet ”Konsekvensbedömning av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus”. Syftet med projektet är att bedöma de tekniska konsekvenserna av energieffektiviseringsåtgärder. Paket av åtgärder för svenska småhus kommer att identifieras och bedömas inom ramen för projektet. Du kommer huvudsakligen att arbeta med simulering av energianvändning och inneklimat, samt fukt- och värmeteknisk simulering.  
Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
För anställningen ska du ha doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant område Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. 
Vidare ska du ha erfarenhet av byggnadssimulering samt erfarenhet av att beräkna energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Tjänsten kräver goda kunskaper i att tala och skriva på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser det som meriterande om du utöver kvalifikationskraven har erfarenhet av:
-Kvantitativ dataanalys
-Livscykelanalys
-Fukt- och värmeteknisk simulering
-Tvärvetenskap
Samt förmåga att skriva forskningsartiklar av hög kvalitet.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-10-02 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby eller Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gustaf Leijonhufvud, bitr prefekt, 0498-108337, gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2023, UFV-PA 2023/3372 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3372
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb