Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Postdoktor i idéhistoria med inriktning på medicinhistoria i Storbritannien under 1900-talet

Institutionen för idéhistoria är en dynamisk forskningsmiljö med starka profiler i bl.a. vetenskapshistoria, politisk idéhistoria och medicinhistoria. Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare är knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander.

Institutionen för idéhistoria.
https://www.idehist.uu.se/

Beskrivning av forskningsprojektet:                                                                                                ActDisease är ett femårigt forskningsprojekt finansierat av European Research Council (ERC) med ett Starting Grant (ERC-2021-STG 101040999) och leds av Ylva Söderfeldt. Projektet studerar 1900-talets medicinhistoria genom analys av hittills till stor del försummade, men centrala aktörer: patientorganisationer. Dessa grupper uppstod i slutet av 1800-talet och arbetade för att öka uppmärksamheten kring specifika sjukdomar, förmedla information om sjukdomen i fråga till sina medlemmar, främjade forskning och sjukvårdsresurser.

Projektet är den första historiska studien av dessa tidiga patientorganisationers roll i att forma sjukdomsbegrepp och medicinsk praxis, och den första systematiska redogörelsen för hur sjukdom blev ett objekt för föreningsbildning.

ActDisease-projektet samlar ett tvärvetenskapligt forskarteam för att analysera publikationer och arkiv från utvalda patientorganisationer från fyra europeiska länder – Sverige, Tyskland, Storbritannien och Frankrike – med hjälp av en kombination av traditionella och datorbaserade historiografiska metoder. Förutom projektledaren består teamet av en forskningsingenjör och en forskningsassistent som stödjer den digitala infrastrukturen och analysen, en postdoktor i idéhistoria med fokus på Frankrike och en postdoktor i idéhistoria med fokus på Storbritannien (denna tjänst), och en postdoktor inom digital humaniora som arbetar med metodutveckling. ActDisease är placerat vid Institutionen för idéhistoria och knutet till Centrum för medicinsk humaniora och Centrum för digital humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

För mer information, besök: actdisease.org

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor innebär en tvåårig heltidstjänst med möjlighet till ytterligare ett års förlängning förutsatt att det finns tillräckliga medel. Arbetet består i att bedriva forskning om patientorganisationernas historia i Storbritannien, med en kombination av kvalitativa och datorbaserade analysmetoder. Det finns möjlighet att genomföra seminarier, workshops och konferensevenemang relaterade till projektet. Postdoktorn förväntas arbeta på plats och vara en aktiv deltagare i forskningsmiljön vid Uppsala universitet, men får möjlighet att bedriva arkiv- och annat källarbete utomlands.

Kvalifikationskrav                                                                                                                           Doktorsexamen i humaniora eller samhällskunskap eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i humaniora eller samhällskunskap. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Utmärkta språkkunskaper engelska är ett krav. Forskningserfarenhet i modern brittisk historia är ett krav.

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

  • Curriculum Vitae, med en komplett publikationslista.
  • En beskrivning (2–4 sidor) av din tänkta forskningsinriktning och varför du anser dig vara väl lämpad för just denna position.
  • Vidimerade kopior av examensbevis och betyg.
  • Max 5 publikationer.
  • Övriga handlingar den sökande önskar åberopa, inklusive namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Önskvärt/meriterande i övrigt
I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet. Särskild vikt kommer att ges till forskning som genomförts inom medicin- eller vetenskapshistoria, sociala rörelsers historia, föreningslivets historia och/eller transnationell europeisk historia. Erfarenhet av digitala metoder för historisk forskning och ytterligare europeiska språkkunskaper är meriterande. Stor vikt kommer även att läggas vid förmågan att arbeta självständigt och personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-01-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Ylva Söderfeldt, tel. +46 (0)18-471 1569, ylva.soderfeldt@idehist.uu.se; Prefekt Thomas Karlsohn, tel. +46 (0)18-471 7287, thomas karlsohn@idehist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2023, UFV-PA 2023/3318.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3318
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-20
Sista ansökningsdag 2023-10-18

Tillbaka till lediga jobb