Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet finns en lång erfarenhet av materialforskning för energitillämpningar. Här finns en forskningsmiljö i världsklass för utveckling av nya optiska och opto-elektroniska material med starka noder i materialsyntes, tunnfilmssyntes, nano- och mikrotillverkning, materialoptik, enhetsfysik, jonstråleassisterad materialanalys och modifiering, fasta tillståndets spektroskopi, röntgen- och neutronspridning, samt materialteori. Forskningen har etablerat Uppsala universitet som världsledande inom kromogena materia, tunnfilmssolceller, magnetism och spektroskopiska tekniker, med många spinoff-företag.

Anställningen är placerad vid avdelningen för fasta tillståndets fysik vid institutionen för materialvetenskap. Avdelningen har en lång tradition av forskning om funktionella material för energi- och miljörelaterade tillämpningar, inklusive banbrytande arbete inom elektrokromism, termokromism, fotokromism, fotokatalys och forskning om solbränsle (https://www.materialvetenskap.uu.se/solid-state-physics) med ackumulerade vetenskapliga citeringar som överstiger 50 000. Forskningen expanderar nu till flerskikts-, heterostruktur- och nanoteknikbaserade strukturer för att manipulera ljus-materialväxelverkan och ytkemiska egenskaper hos kromogena och katalytiska material, samt optiska ytbeläggningar som selektivt kan kontrollera transmission och spridning av solljus.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Materialens optiska egenskaper är hörnstenen för omvandlingsprocesser för solenergi på jorden. En noggrann kontroll av dessa egenskaper är avgörande för framtida ren och effektiv energiteknik. Optiska och optoelektroniska material finns i solceller, fönster, displayer, detektorer, ljuskällor, värmehanteringsenheter och även i kommunikationsenheter och IoT-applikationer. För att göra ytterligare framsteg och för att effektivt kunna utnyttja, kontrollera eller omvandla ljus till användbara energiformer, krävs grundläggande förståelse för optisk ljus-materia-interaktion. Detta kräver att man förstår materialens kvantnatur, hur elektromagnetisk strålning interagerar med och fortplantar sig i fasta ämnen, inklusive elementära excitationer och elektrodynamik. Idag är det möjligt att syntetisera ett brett spektrum av materialstrukturer med egenskaper styrda av storlek, morfologi och sammansättning, och analytiska verktyg utvecklas för att studera processer i atomskala i dessa strukturer. Det finns dock ett behov av att utöka kunskapen om hur man manipulerar optiska ljus-materia-interaktioner av dessa nya material för exakt kontroll och inställning av deras optiska egenskaper för nästa generations hållbara energihantering och energigenereringsteknologier. Ambitionen är att förankra positionen i vår forskning på ljus-materia-interaktioner för att lösa energi- och miljörelaterade utmaningar i samhället, samt att undersöka och inspireras av processer som sker i naturen.

Ämnesområdet för denna anställning är optisk ljus-materia-interaktion ur ett modernt perspektiv, inriktad mot solenergimaterial såsom nanokromism, ljusspridning och spridning i nanomaterial och metamaterial. Detta innefattar nydanande experimentell och teoretisk forskning genom att använda nya metoder och koncept för att manipulera och förstå elektromagnetiska reaktioner hos nanomaterial.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Söka forskningsanslag från svenska och internationella forskningsfinansiärer för att strategiskt kunna bygga upp självständig forskning inom ämnesområdet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen i fysik eller kemi med specialisering inom optiska material eller motsvarande. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området optiska egenskaper hos fasta kroppar och i synnerhet experimentella metoder för syntes och karaktärisering av optiska nanostrukturer. Det är meriterande om sökande även har kompetens av teoretisk modellering av optiska material.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. Erfarenhet av att bedriva forskning utomlands och internationellt forskningssamarbete kommer också att betraktas som meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning inom kurser i fasta tillståndets fysik, optisk halvledarvetenskap, och nanomaterial/nanoteknik.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Sådan expertis demonstreras genom förmåga att etablera och leda samarbeten på nationell och internationell nivå. Det inkluderar akademiska såväl som industriella samarbeten. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 år. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Lars Österlund, +46 702562425, lars.osterlund@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2023, UFV-PA 2023/1448.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1448
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-07-05

Tillbaka till lediga jobb