Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Forskare inom musikvetenskap, särskilt populärmusikforskning eller musiketnologi

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
I forskarens arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning och publicering inom populärmusik eller musiketnologi, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
För anställningen ska du ha doktorsexamen i musikvetenskap eller något som bedöms vara motsvarande, samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.  Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
  • En plan över planerad forskning om max 9600 tecken. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur den planerade forskningen bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en publiceringsplan.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet, samt sökandens kvalifikationer. Vi kommer att fästa särskild vikt vid projektets nytänkande och originalitet. Vi ser gärna forskare i ett tidigt skede av karriären.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i nio månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Per-Henning Olsson, e-post per‑henning.olsson@musik.uu.se eller professor Lars Berglund, e-post lars.berglund@musik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2023, UFV-PA 2023/1022.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1022
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-16
Sista ansökningsdag 2023-04-10

Tillbaka till lediga jobb