Uppsala universitet,

3-4 doktorander i kulturgeografi

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om många områden inom kulturgeografi. Idag är knappt 50 personer verksamma vid institutionen.

Platserna tillträds den 1 september 2023 och är finansierade under fyra år i form av doktorandanställning. Forskar​utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) varav doktorsavhandlingen utgör 180 och kurser sammanlagt 60 högskolepoäng.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 procent). Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i kulturgeografi, Uppsala universitet (https://samfak.uu.se/digitalAssets/634/c_634316-l_3-k_kulturgeografi-allman-studieplan-samfak-2021_166.pdf).

Kvalifikationskrav: Behörig till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom kulturgeografi, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning krävs också att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen. Kvalifikationskraven måste inte vara uppfyllda när ansökningstiden utgår, men ska uppfyllas senast 30 juni 2023.

En faktor som vägs in vid antagningen är i vilken utsträckning institutionen har handledningskompetens och forskningsmedel inom olika områden. Vid institutionen finns flera av kulturgeografins centrala fält representerade (inklusive samhällsplanering), och vi har expertis inom många olika metoder, både vad gäller kvalitativa och kvantitativa metoder samt GIS och spatial analys. Vi rekommenderar att alla intresserade besöker vår webbsida för att se hur det egna tänkta avhandlingsprojektet relaterar till pågående forskningsaktiviteter vid institutionen och våra forskargrupper (se www.kultgeog.uu.se/forskning/forskargrupper/) och vilken typ av handledningskompetens som finns här (se www.kultgeog.uu.se/personal/).

Ansökningsförfarande: En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och efter kontakter med åberopade referenter. Denna grupp av sökande kallas därefter till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedömning görs. Intervjuerna planeras att ske under maj månad. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt någon gång i maj eller juni 2023. Kriterier vid bedömning av de sökande finns beskrivna i separat dokument (www.kultgeog.uu.se/digitalAssets/546/c_546694-l_3-k_kriterier-vid-bedo-mning-av-anso-kningar-till-forskarutbildningen.pdf).

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

 • Ifylld och påskriven ansökningsblankett.
 • Ett personligt brev (max 2 sidor). Brevet ger dig en möjlighet att presentera dig själv för oss på ett personligt, och eventuellt kreativt, sätt. Här får du berätta för oss vem du är, och förklara varför du är intresserad av kulturgeografi som akademiskt ämne. Vi vill även att du lyfter fram varför du är intresserad av att bli doktorand på just Kulturgeografiska institutionen i Uppsala.
 • CV (Curriculum Vitae = meritförteckning), inkl. din utbildningsbakgrund och tidigare arbetserfarenhet.
 • En kort beskrivning (3-4 sidor, inkl. referenser) av sökandens tilltänkta forskningsplan. Här ingår en bakgrund/introduction till din tänkta forskningsfråga, den fråga/frågor du skulle vilja undersöka, en motivering till varför det är viktigt, en kort översikt över relevant litteratur och hur ditt projekt kan bvidra till denna, samt en beskrivning av den metod/metoder du planerar använda. Här vill vi också att du berättar hur dina forskningsintressen kan relateras till våra forskargrupper eller pågående forskningsprojekt.
 • Kopior på examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten, med information om kurser och betyg.
 • Ett (eller flera) exemplar av de självständiga akademiska arbeten som sökanden författat, på svenska eller engelska.
 • Kontaktuppgifter till två akademiska referenser.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av forskarutbildningens studierektor David Jansson. Tel. 072–999 9155. E-post: david.jansson@kultgeog.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 april 2023, UFV-PA 2023/913 Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/913
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Tillbaka till lediga jobb