Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tidsbegränsad heltidsanställning på två år med tillträde snarast eller enl överenskommelse

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och tunna filmer med tillämpningar som smarta fönster, solceller, gassensorer, spinntronik samt katalytiska- och fotokatalytiska beläggningar för att skapa nya tillämpningar inom grön energiteknologi. Magnetiska material för grön energiteknologi är ett annat viktigt forskningsområde inom avdelningen.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multi-disciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Projektbeskrivning
Projektets inriktning är magnetokaloriska material som kan användas för magnetisk kylning. Här kommer framförallt material med kopplade fasövergångar undersökas, material som både uppvisar en magnetisk fasövergång och en strukturell eller elastisk fasövergång. Om bägge fasövergångarna sker inom ett smalt temperaturintervall kommer materialen uppvisa så kallad gigantisk magnetokalorisk effekt. Projektet baseras på detaljerad experimentell information som kan erhållas med hjälp av tekniker som finns tillgängliga vid storskalig experimentell infrastruktur. För att erhålla detaljerad information behöver man kombinera platsspecifik information från neutrondiffraktions-mätningar och elementspecifik information från studier av röntgenmagnetisk-cirkulär-dikroism. Arbetet i projektet erbjuder en möjlighet till vetenskapliga samarbeten med världsledande grupper inom både grundvetenskaplig och tillämpad forskning rörande magnetiska material.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar främst om att planera och genomföra experimentella studier med hjälp av magnetisk neutrondiffraktion och röntgenmagnetisk-cirkulär-dikroism av magnetokaloriska material med kopplade fasövergångar. En viktig uppgift i projektet är att ansöka om stråltid vid storskaliga forskningsinfrastruktur-anläggningar för att kunna genomföra dessa studier. Arbetet innebär nära samarbete med forskare vid institutionerna för materialvetenskap, kemi-Ångström och fysik och astronomi vid Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår även att publicera vetenskapliga artiklar. Handledning av studenter i projekt relaterade till forskningsområdet kan ingå i arbetsuppgifterna, liksom medverkan i annan undervisning.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen inom materialvetenskap, materialkemi, fysik eller motsv. Vi kräver goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet från mätningar vid storskaliga neutron- och synkrotronljussanläggningar.

Vi kräver mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet från experimentella studier av magnetiska material i allmänhet och magnetokaloriska material i synnerhet är meriterande.

Vi kräver god förmåga att arbeta självständigt, att kunna leda och utföra delprojekt, ha god förmåga att samarbeta med andra forskare och ha ett strukturerat sätt att arbeta.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Instruktioner för ansökan:
Din ansökan ska innehålla

  • Personligt brev som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 2 sidor)
  • CV (max 2 sidor)
  • Publikationslista
  • Kopia av doktorsexamen
  • Kopior av tre publikationer eller manuskript av särskild relevans
  • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Svedlindh (peter.svedlindh@angstrom.uu.se)

För mer information om avdelningen för fasta tillståndets fysik: https://materialvetenskap.uu.se/forskning/fasta-tillstandets-fysik/

Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2023, UFV-PA 2023/530

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/530
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb