Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal och digital vård

Anställningen är placerad i forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Forskargruppen är kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
e-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård och inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder. Den utlysta tjänsten kommer att fokusera specifikt på forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet (ofta kallat ”open notes” i USA). Ett särskilt fokus kommer att vara på personer med kronisk smärta och/eller problem med mental hälsa. Forskningen kommer att genomföras i Sverige och internationellt.

Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om patienters tillgång till sin journal via nätet, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i identifiering av och hantering av felaktigheter eller saknad information i journalen. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, implementeringsforskning (med fokus på digitala verktyg i vården), eller närliggande ämne. Tidigare forskning kring patienters tillgång till sin journal via nätet, både i Sverige och internationellt, är ett krav för tjänsten. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av användbarhetsstudier, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet, samt systematiska litteraturöversikter, metaanalyser och Delphi-studier
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
 • Projektadministration och samarbete i internationella forskningsprojekt
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Ansökningsförfarande
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae
 • Kopior på dina examensbevis
 • Din avhandling
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
 • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Docent Maria Hägglund (maria.hägglund@kbh.uu.se, 018-471 6257) 

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2023, UFV-PA 2023/449.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/449
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-02-16

Tillbaka till lediga jobb