Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar nu och för framtiden. Institutionen har åtta avdelningar, inklusive Myfab, som är vår infrastruktur för renrumsforskning.

Avdelningen för solcellsteknik bildades som självständig avdelning 2020, men verksamheten i form av en väletablerad forskargrupp har funnits på Uppsala universitet sedan 1994. Avdelningen har för närvarande ett 20-tal medarbetare och vi rekryterar några ytterligare personer under 2023, eftersom vi startar flera nya projekt. Läs om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/solcellsteknik/

Forskningen på avdelningen för solcellsteknik spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt fokus är på material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS) and Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men även perovskiter, såsom ZrBaS3 och bly och jod-baserade perovskiter. Avdelningen har egna laboratorier i Ångströmlaboratoriets renrum och mycket av forskningen bedrivs i mindre eller större samarbeten.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/ ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Projektbeskrivning
Tandemsolceller ses som en möjlighet för ett tekniksprång i verkningsgrad och forskning på tandemsolceller är ett växande område i hela världen. Det här projektet handlar om tandemsolceller helt baserade på tunna filmer, där fokus kommer att ligga på CIGS-solceller, som har ett bandgap som kan varieras så att det passar både en bottencell och en toppcell i tandemstrukturen. I projektet ingår forskning om solcellsmaterial för tandemsolceller, såväl som materialkarakterisering. Metoderna för att tillverka solcellerna kommer att vara samförångning för CIGS-materialet, sputtring och atomlagerdeponering (ALD) för kontakt- och buffertskikten. En forskarutbildning vid avdelningen för solcellsteknik ger dig en bred kunskapsbas inom materialvetenskap och solcellsteknik för arbete inom akademisk forskning eller industri.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom detta projekt kommer att vara syntes och karakterisering av solcellsmaterial och solceller i renrumsmiljön på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, huvudsakligen med vakuumbaserade metoder där målet är en tandemsolcell med hög verkningsgrad. Elektrisk karakterisering med ström-spänningsmätningar är en viktig del av arbetet, liksom planering och utförande av experimentserier och sammanställning av resultat i vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationskrav
Civilingenjör/master-examen i teknisk fysik, fysik, materialvetenskap, eller motsvarande där kurser i halvledarmaterial/halvledarfysik, halvledarkomponenter eller solceller har varit en del av utbildningen. Vi kräver utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterade kunskaper om solceller och solcellstillverkning samt karakteriseringsmetoder (materialkarakterisering och/eller elektrisk karakterisering) är starkt meriterande. Vi värderar också erfarenhet av laborativt arbete av något slag.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

 • Ett kort brev som beskriver dig själv, hur din bakgrund matchar tjänsten och varför du vill doktorera
 • CV (max. 2 sidor)
 • En kopia av din masterexamen och dina kursintyg (lista på kurser och betyg)
 • En kopia av din kandidatexamen och dina kursintyg (lista på kurser och betyg)
 • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner
 • Lista på relevanta publikationer (inklusive masteruppsats)

Ansökan kan skrivas på engelska

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Professor Marika Edoff (marika.edoff@angstrom.uu.se)  

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/441

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/441
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-07
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb