Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av forskningsprojekt: Inom programmet Molekulär Biomimetik söker vi en väl kvalificerad doktorand som vill bidra till vår forskning kring att lösa mekanismen för vattenoxidering under den fotosyntetiska processen. Denna process är av fundamental betydelse, och även viktig för utvecklingen av artificiella katalysatorer för omvandling av solenergi till förnybart bränsle genom artificiell fotosyntes.

Den framgångsrika doktorandkandidaten kommer att arbeta i en utmärkt och vänlig forskargrupp under ledning av prof. Johannes Messinger och ha tillgång till avancerade experimentella och beräkningskemiska forskningsanläggningar som stöds av kompetent forskningspersonal. Du kommer också att dra nytta av attraktivt arbetsvillkor (4-årig lön, inga undervisningsavgifter, omfattande hälsovård och ergonomisk arbetsmiljö).

Arbetsuppgifter: I projektet kommer du att arbeta på att lösa mekanismen för vattenoxidering hos den fotosyntetiska processen genom att använda flera biofysiska tekniker, bland annat masspektrometri, blixtinducerad syreutveckling, fluorescensspektroskopi, termoluminiscens, EPR-spektroskopi och seriell femtosekundkristallografi vid x-ray fri elektron laser. Med dessa tekniker kommer du att studera strukturen hos fotosystem II, bindningsaffiniteter av substratet vatten till det vattenoxiderande komplexet (OEC), fotomontering av OEC, och de termodynamiska egenskaperna för den vattenspjälkande reaktionen. Dessa undersökningar kommer att genomföras för olika mutanter av cyanobakterier och växter. Odling av dessa modellorganismer, framställning av de biologiska proverna samt teoretiska beräkningar kommer också att vara en del av projektets arbete. Du förväntas delta i internationella samarbeten, vilket kan innebära resor till stråltider och forskningsbesök i partnerlaboratorier.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: Vi letar efter en doktorand med entusiasm för experimentellt arbete, som också har intresse för teoretisk analys och beräkningar. En solid bakgrund inom kemi, fysik, biologi eller inom ett annat relevant område förväntas. Vidare krävs:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik, biologi eller ett relaterat område.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en sammanfattning på en sida av examensarbetet. Kontaktinformation från minst två referenspersoner bör också inkluderas.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Johannes Messinger, +46 70 167 9843, johannes.messinger@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2020, UFV-PA 2020/689.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/689
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-27
Sista ansökningsdag 2020-04-06

Wróć do ofert pracy