Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vi söker dig som vill anta utmaningen att se till att elnätet kan leverera effekt från produktionsskällor till konsumtionställen alla årets timmar och dagar vid avdelningen för Elektricitetslära.

Forskningsprojekt: I dagsläget utmanar förnybara källor anslutna till elnätet via omriktare stabiliteten på kraftsystemet. En aspekt gäller svängmassan och de frekvensoscillationer och rotorvinkelpendlingar som uppstår naturligt som ett svar på en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Vi arbetar för att utveckla metoder både att karaktärisera de utmaningar som den förnybara kraften ger, men även på hårdvara och systemlösningar för att åtgärda sådana saker som exempelvis lite svängmassa.

Projektet syftar till att utveckla nya metoder och lösningar för att bättre kunna mäta, styra och kontrollera stabiliteten på elnätet. Projektet bidrar med kunskap för att utöka förståelsen för de fenomen som påverkar inkopplingen av förnybara källor till det befintliga elnätet, men även presentera möjliga lösningar. Projektet kommer att simulera de pendlingar som förekommer på elnäten och sedan mäta dem i en experimentrigg och ute på större kraftstationer i det Svenska elnätet. Användande av energilager med kort svarstid kan också komma att inkluderas i detta projekt beroende på den bakgrund som personen har som vi rekryterar. Genom innovativ användande av kraftelektronik för att styra omriktare och stora synkronmaskiner har vi arbetat i flera år för att förbättra driften av anläggningar, stärka elnäten och minska problem med förnybar kraft, kom och bli en del av vårat team.

Arbetsuppgifter: Du kommer ingå i en forskargrupp bestående av 9 personer. Arbetet innefattar experiment och tester i fält då vi genomför mätningar på kraftproducerande anläggningar i drift. I kompetens med detta krävs det att passera en säkerhetsklassificering.

Huvuduppgiften för dig som doktorand inom forskningsprojektet är att utveckla mätmetoder och styrelektronik med syfte att förbättra stabiliteten av elnätet. Mätningar ingår men även simuleringar av stabilitet och drift. Beroende på din bakgrund kan vi komma att arbeta med kraftelektroniska lösningar för energilager. I huvuduppgiften ingår även deltagande av forskarutbildningskurser, såväl som medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller civilingenjörsexamen inom relevant område

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav

 • Kunskap om elsystemet och elektriska maskinerna
 • Erfarenhet av mätsystem och mätvärdesbehandling
 • Erfarenhet av programmering i LabView
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga med övriga kollegor i forskargruppen
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med kraftelektronik och strömstyrande komponenter är meriterande

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Urban Lundin, telefon 018-471 5824, mail urban.lundin@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020, UFV-PA 2019/4795.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4795
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-02-10

Wróć do ofert pracy