Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statsvetenskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, EUROPAPERSPEKTIV. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av EU och Europapolitik. Årsbokens bidrag är populärt utformade och tillgängliga för en bred publik.

Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå.

Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: www.statsvet.uu.se

Beskrivning: Tjänsten som forskningssamordnare för de svenska Europanätverken är förlagd till Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Institutionen är en av Nordens mest framträdande inom sitt fält med ett 50-tal forskare och lärare samt ett 30-tal doktorander. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur.

Arbetsuppgifter: Forskningssamordnaren för Europanätverken har till huvudsaklig uppgift att sammanställa nätverkets årsbok – Europaperspektiv. I arbetet ingår att leda samordningen av det redaktionella arbetet, vilket involverar både Europanätverkens tre ordföranden och kapitelförfattarna, samt kontakterna med förlaget och media inför årsbokens lansering. Arbetet innefattar även verkställandet av den redaktionella bearbetningen av texter till årsboken samt att administrera det redaktionella arbetet, bl.a. gällande sammanställning och uppföljning av redaktionella kommentarer samt arvodesutbetalningar och resebeställningar. Forskningssamordnaren arbetar aktivt med planeringen av årsboken och förberedelserna inför redaktionsmöten, samt sköter samordningen av de seminarier som ordnas i samband med lanseringen av boken. Det tillkommer också att bistå redaktörerna med bearbetningen och färdigställandet av den engelska utgåvan av Europaperspektiv.

Inom ramen för Svenska nätverket för Europaforskning i statskunskap (SNES) har forskningssamordnaren en samordningsfunktion som innebär att ge administrativt stöd inför den årliga konferens som anordnas av nätverket. Samordnaren förbereder och deltar vid nätverkets styrelsemöten, sammanställer ansökningar om medel till yngre forskare och tillhandahåller administrativt stöd till nätverkets ordförande. I en mindre del av tjänsten ingår det även att hantera e-postlistor, göra utskick om kommande aktiviteter och webbuppdateringar för både årsbokens räkning och för SNES.

Kvalifikationskrav: Uppgifterna kräver en dokumenterad förmåga på hög nivå att granska, sammanställa och inordna akademiska texter inom årsbokens övergripande teman, samt att arbeta aktivt med årsbokens kapitelförfattare. Tidigare erfarenhet av att färdigställa bokmanuskript, redaktionellt arbete i vetenskaplig tidskrift eller bokserie, samt att anordna seminarier och större konferenser är krav. Tidigare erfarenhet från eller kännedom om arbetet i akademiska nätverk är en viktig merit. Tjänsten ställer krav på en dokumenterad god kännedom och forskningsorienterad kunskap om Europeiska unionens politiska system, den politiska utvecklingen i Europa och i omvärlden. Det är vidare krav att forskningssamordnaren ska vara väl förtrogen med vetenskapliga miljöer och täta kontakter med forskare, samt ha en hög administrativ duglighet och en mycket hög stilistisk förmåga, såväl i tal som i skrift på svenska och engelska. God samarbetsförmåga är en förutsättning. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Akademisk examen på masternivå är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Doktorsexamen och erfarenhet av forskning i universitetsmiljö, eller liknande, är meriterande. Färdighet att hantera websidor, digitala utskickslistor och kommunikation till en extern publik är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver kandidatens lämplighet med avseende på kvalifikationskrav och bedömningsgrunder. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, förteckning över eventuella publikationer och övriga dokument (t.ex referenspersoner). Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande. 

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kommer att tillämpas. Omfattningen är 60%. Tillträde 2024-09-23 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.                       

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ordförande i SNES, docent Anna Michalski, anna.michalski@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1797.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-09-23
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1797
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-21
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb