Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som kännetecknas av flera ämnesövergripande samarbeten. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen är värd för den nationella forskningsinfrastrukturen Swedigarch och excellenscentret Den vikingatida världen. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Ämnet arkeologi engagerar ett trettiotal lärare, forskare och doktorander med verksamhet på båda campus. Läs mer om institutionen här: Institutionen för arkeologi och antik historia - Uppsala universitet (uu.se)
https://www.uu.se/institution/arkeologi-och-antik-historia

Excellenscentret för Människans Förhistoria
Excellenscentret för Människans Förhistoria är en banbrytande satsning som förenar de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik. Varje disciplin har samlat betydande mängder information och har utvecklat många olika forskningsmetoder för att analysera dessa. Excellenscentrets forskare kommer arbeta med fokus att sammanföra dessa unika typer av data och metoder för att stärka den tvärvetenskapliga utvecklingen av fältet. Ett centralt mål för excellenscentret är att utbilda en ny generation studenter och forskarstuderande med kompetens och insikt i de olika teoretiska modeller och analysmetoder som används inom de olika forskningsområdena, samt förmåga att arbeta med de databaser som är under utveckling. Målet med excellenscentret är att belysa och förstå olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren och därigenom skapa en övergripande bild av människans förhistoria gällande språk, kultur och genetiska utveckling i Afrika, Oceanien och Eurasien. Läs mer här: http://centerforthehumanpast.se/

Vi söker en postdoktoral forskare i arkeologi som ska bidra till centrets övergripande målsättning att belysa och förstå olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren. Postdoktorn kommer att ha sin anställning på institutionen för arkeologi och antik historia och vara knuten till Excellencecentret för Människans förhistoria,

Arbetsuppgifter
Den postdoktorala forskaren ska arbeta med datorbaserade analysmetoder och stora databaser för att utveckla teori och metod för att använda aggregerade data från arkeologi, genetik och lingvistik och därigenom utveckla nydanande tvärvetenskaplig forskning om människans utveckling. Med utgångspunkt i arkeologiska perspektiv ska det föreslagna postdoktorala projektet kunna belysa olika aspekter av människans förhistoria, i gränssnittet mellan frågor om kultur, språk, och genetiska utveckling. Den postdoktorala forskaren är fri att utveckla en projektidé inom centrets övergripande tema och kronologiska ram och vi välkomnar projektförslag som är baserade på material från Afrika, Oceanien och Eurasien, eller som bygger på en kombination av fallstudier från dessa områden.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i arkeologi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i arkeologi. Examen ska vara erhållen senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

  • Ett krav är beprövad erfarenhet av och förmåga att arbeta med datorbaserade analysmetoder och information i stora databaser med komplexa aggregerade data.
  • Den sökande ska ha visat självständighet och hög forskningskvalitet genom forskningspublikationer av hög kvalité. Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav.
  • Att kunna arbeta självständigt likväl i samarbete med andra är nödvändigt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper varför intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Meriterande är tidigare studier av arkeologiskt material från Afrika, Oceanien och Eurasien, eller en kombination av fallstudier från dessa områden.
  • Kunskaper och färdigheter i att arbeta med program med öppen källkod, exempelvis QGIS och R är meriterande, likväl visad förmåga att bidra till principerna om öppen vetenskap, särskilt avseende att ta fram öppna och återanvändbara forskningsdata.
  • Erfarenhet av att arbeta i internationella och tvärvetenskapliga forskningssammanhang är meriterande.

Ansökan
Ansökan bör innehålla CV samt ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer, forskningsintressen, och publikationslista. Kopior på relevanta betyg, kopia på den sökandes doktorsarbete eller ett utkast av detta. En projektplan som beskriver en forskningsidé om högst 6000 tecken inklusive mellanslag. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om minst två referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Anställningen kan omfatta undervisning och handledning upp till 20 % av heltid. Tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karl-Johan Lindholm, +46 70 167 9609, prefekt@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1815.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1815
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb