Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen är en stor institution med ca 140 medarbetare och 3500 studenter. Vid institutionen bedrivs omfattande forskarutbildning med ca 40 doktorander. I vår verksamhet erbjuder vi kurser och program inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap. Kurserna ges både på campus och distans, i Uppsala och på Gotland. Här bedrivs också forskning inom internationellt företagande, marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation och ledarskap, entreprenörskap samt handelsrätt.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas även examination, uppsatshandledning, kursansvar och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser/uppsatshandledning inom redovisning med kvantitativa metoder. Att aktivt bidra till kursutveckling ingår också i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet i att undervisa inom redovisning.

Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper i SPSS, STATA och Lisrel. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad fr o m 2024-07-01 och t o m 2024-12-31. Omfattning är heltid. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: personalsamordnare Inka Ollikainen tel. 018-471 1379, inka.ollikainen@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2024, UFV-PA 2024/1750.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1750
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-16
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb